Možností, ako pomôcť, je veľa. Výzva Buď laska ukazuje, ako môžeme pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou

Možností, ako pomôcť, je veľa. Výzva Buď laska ukazuje, ako môžeme pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou Foto: Sóda/Magdaléna Tomalová, Jana Gombošová, Alex Kiňová

Fero Joke, Kristína Tormová, Ján Koleník aj Barbora Piešová a Strapo nám priblížili, akú formu pomoci Ukrajine reprezentujú a ako sa do nej môžeme zapojiť. Okrem toho sme sa ich spýtali, ako jednotlivec dokáže pomôcť pri inklúzii Ukrajincov a Ukrajiniek do našej spoločnosti a či vieme pozitívne ovplyvniť ľudí, ktorí potrebu pomoci popierajú alebo vzťahujú na seba. Pokračovanie.