Dôchodcovia a postihnutí by nemali hradiť koncesionárske poplatky, navrhlo ÁNO

Skupina poslancov českého opozičného hnutia ÁNO navrhla rozšírenie okruhu ľudí oslobodených od úhrady koncesionárskych poplatkov Českej televízii a Českému rozhlasu.

Platiť by ich nemuseli podľa novely príslušného zákona starobní a invalidní dôchodcovia, všetci držitelia preukazu ľudí so zdravotným postihnutím, nie teda len ľudia s úplným zrakovým či sluchovým hendikepom ako teraz, a tiež nezaopatrené deti. Predkladatelia návrh zdôvodnili snahou o zníženie životných nákladov zraniteľných skupín obyvateľov.

Súčasné výnimky z hradenia poplatkov, ku ktorým patria aj domácnosti s príjmami pod 2,15-násobok životného minima, pokladajú predkladatelia za úzke a prísne. Neodrážajú podľa nich podmienky, v ktorých zraniteľné skupiny obyvateľstva žijú. "Tie sa najmä v uplynulých dvoch rokoch stretávali so zvýšenou zdravotnou, finančnou a sociálnou záťažou v súvislosti s prebiehajúcou pandemickou krízou i drastickým rastom cien energií, potravín i ďalších základných komodít, ktorý presahuje ich schopnosti na zmeny reagovať," uviedli autori v dôvodovej správe.

Odhad dopadov do rozpočtov verejnoprávnej Českej televízie a Českého rozhlasu predkladatelia novely konkrétne nevyčíslili. Televízny poplatok činí na domácnosť 135 korún a rozhlasový 45 korún mesačne. Poplatky predstavujú väčšinu príjmov oboch verejnoprávnych médií.

Predlohu najprv posúdi vláda. Rozhodnú o nej zákonodarcovia.

V minulom volebnom období navrhovali rozšírenie oslobodenia od úhrady koncesionárskych poplatkov poslanci SPD. Výnimku mali mať starobní a invalidní dôchodcovia a samoživitelia, ktorí sa starajú o maloleté dieťa. Od platieb mali byť podľa novely oslobodené aj napríklad domácnosti s príjmami pod štvornásobok životného minima. Niekdajší komunistický poslanec Zdeněk Ondráček potom chcel v inom návrhu vyňať z povinnosti domácnosti, ktorých členovia by úradne overeným písomným vyhlásením uviedli, že rozhlasové alebo televízne vysielanie nesledujú. Snemovňa žiadnu z týchto predlôh do volieb neprerokovala.