NAKA v súvislosti s prípadom terorizmu zadržala 16 ročnú osobu

V rámci vyšetrovania trestnej veci „SLOVAKBRO“ boli Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) v spolupráci s Vojenským spravodajstvom zabezpečené dôkazy o páchaní trestnej činnosti iným páchateľom.

V tejto súvislosti príslušníci NAKA v súčinnosti s Vojenským spravodajstvom dňa 21.10.2022 vykonali realizáciu trestnej veci pod názvom „BALERION“ vedenej pre trestný čin Niektoré formy účasti na terorizme podľa § 419b ods. 2 Trestného zákona a Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd § 421 ods. 1 Trestného zákona.
Podozrivá mladistvá osoba (16 r.) bola zadržaná v Bratislave. V súčasnosti sú s podozrivou osobou vykonávané procesné úkony. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí.