Finančná správa upozorňuje na podvodné SMS z daňových úradov

Finančná správa v uplynulých dňoch zaznamenala dopyty od občanov, ktorí v mene finančnej správy dostali podozrivú sms o neuhradenom dlhu na daňovom úrade. Pozor, je to podvod! Finančná správa takýmto spôsobom s klientami nekomunikuje! Verejnosti odporúčame neklikať na priložený odkaz a takúto sms odporúčame okamžite vymazať! Ako identifikovať a čo robiť v prípade obdržania takéhoto emailu alebo sms správy:

- všímať si logo a adresu odosielajúceho (väčšinou je neidentifikovateľná),
- pozorne si prečítať obsah emailu a v prípade pochybností kontaktovať finančnú správu na oficiálnych stránkach alebo zavolať na call centrum (048/43 17 222),
- takýto email alebo sms NEDISTRIBUOVAŤ a NEODPISOVAŤ na ne,
- neklikať na priložené linky v takýchto podozrivých správach.