Informácia o zdravotnom stave predsedu vlády SR Roberta Fica

V rámci ranného lekárskeho konzília bolo predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi urobené kontrolné CT vyšetrenie dutiny brušnej. Zároveň sú realizované ďalšie úkony smerujúce k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Pacient je naďalej pri vedomí a komunikuje.