Existujú 4 cesty v živote, ktoré treba prejsť...a toto je Cesta stretnutia

Existujú 4 cesty v živote, ktoré treba prejsť...a toto je Cesta stretnutia

Argentínsky psychoterapeut Jorge Bucay vytvoril akési cestovné mapy, ktoré pomáhajú nadviazať na správny smer, ak náhodou blúdite, zišli ste z cesty, alebo neviete, čo ďalej.

Píše o tom aj vo svojej novinke Cesta stretnutia. „Cesta k osobnému naplneniu je náročná a nepretržitá,“ hovorí Jorge vo svojich knihách.

V jeho sérii ciest - Cesta samostatnosti, Cesta stretnutia, Cesta sĺz a Cesta šťastia - nám ponúka akési mapy územia, aby každý z nás mohol putovať po vlastnej ceste a vlastným tempom.

V knihe Cesta stretnutia nás Jorge Bucay pozýva k angažovanosti, kontaktu a zdieľaniu s druhými. Prostredníctvom svojich inteligentných a provokatívnych komentárov nás vedie od smiechu k zamysleniu, keď nám ukazuje cestu k skutočnému stretnutiu v priateľstve, rodine, láske a sexe.

Nikto po prečítaní tejto knihy nebude rozmýšľať rovnako ako predtým.
Chceme si myslieť, že človek miluje len raz za život a navždy, hoci vieme, že to nie je pravda. Radšej sa zvíjame v strachu, kontrolujeme, čo ten druhý robí, keď nie sme spolu, a stále sa držíme myšlienky, že by sme jeden bez druhého nedokázali žiť, hoci vieme, že bez milovanej osoby život ide ďalej, aj keď nepokračuje rovnako.
Jorge píše o tom, že existujú 4 cesty v našom živote a všetkými musíme prejsť.
Prvá cesta samostatnosti je o tom, ako prijať zodpovednosť za vlastný život. Ako sa nevyhovárať, nehádzať vinu na iných, osud, počasie, či Boha.
Druhá je Cesta stretnutia, čiže objavovanie toho druhého, jeho pocitov, lásky, sexu. ....
Tretia je cesta prehier a súbojov, čiže Cesta sĺz.
A napokon Cesta šťastia, ktorá je zavŕšením a nájdením zmyslu.

Zaujímavá je napríklad Manželská zmluva, ktorú vytvoril Jorge a má 17 bodov. "Pred niekoľkými rokmi som pre pár priateľov vypracoval manželskú zmluvu. Táto séria dohôd a tvrdení nefunguje ako manichejský zoznam toho, čo sa má a čo sa nemá. Funguje ako referencia, na základe ktorej možno premýšľať o dohodách, ktoré má každý explicitne alebo implicitne vo svojom vlastnom manželstve,“ tvrdí.

Jorge Bucay sa narodil v Buenos Aires, kde vyštudoval medicínu. Neskôr sa začal špecializovať na duševné zdravie, psychoterapiu a postupne dosiahol obrovské úspechy. Stal sa známym po celej krajine aj v zahraničí, často ho pozývali do médií vo všetkých španielsky hovoriacich krajinách.

Jeho knihy sú akoby príručky, ktoré zlepšujú život, sú plné príbehov, otázok a odpovedí. Vyšli v 30 krajinách sveta, mnohé sa stali bestsellermi vo svojom žánri a predali sa z nich viac ako 2 milióny výtlačkov.

Milan Buno, knižný publicista