DVB-T prijíma takmer tretina Slovákov

Digitálne televízne terestriálne vysielanie prijíma takmer tretina Slovákov, vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti GfK realizovaného na vzorke 1.000 respondentov.

Analógové terestriálne vysielanie bolo na Slovensku ukončené koncom roka 2011. Evolučná zmena priniesla digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T), ktoré v uplynulých rokoch prechádzalo ďalšími významnými zmenami zameranými na zvyšovanie pokrytia a zatraktívnenie programovej ponuky dostupnej cez bežnú anténu.

Omnibusový prieskum a jeho posledná jarná vlna ukázala zaujímavé fakty. Televízny signál aj prostredníctvom DVB-T prijíma vo svojej domácnosti takmer 30 % populácie SR vo veku 15-79 rokov a 3 % v rekreačnom objekte (chata, chalupa). DVB-T príjem v domácnosti je využívaný predovšetkým v menších a stredne väčších mestách, v mestách 20-50 tis. obyvateľov je to až 39 % a v mestách 50-100 tis. obyvateľov je to 38 % populácie SR. Z regionálneho pohľadu - v banskobystrickom a prešovskom kraji prijíma televízny signál aj cez terestriálnu anténu takmer 40 % obyvateľov. Samozrejme, časť populácie SR prijíma televízny signál v domácnosti okrem cez DVB-T zároveň aj inými spravidla platenými formami príjmu televízneho signálu.

Pri výbere poskytovateľa TV signálu v domácnosti, nižšiu cenu za televízne služby na úkor počtu televíznych kanálov preferuje 57,4 % populácie SR.

Omnibusový prieskum spoločnosti GfK Slovakia je založený na osobnom dopytovaní prostredníctvom štandardu CAPI . Ide o prieskum multiklientský, opakovaný, s presne určenou metodikou a preukázateľnou úrovňou kontroly. Prieskum sa realizuje počas roka v 6 vlnách. Posledná vlna omnibusového prieskumu bola doplnená o otázky zamerané na príjem terestriálneho vysielania DVB-T slovenskými domácnosťami a zber dát bol zrealizovaný v druhej polovici marca 2014.