Stručne

Fischerov korupčný prípad zaujal americký lekársky časopis

Fischerov korupčný prípad zaujal americký lekársky časopis