Úrad vlády hľadá cez inzerát šéfa vládnych analytikov

Úrad vlády hľadá cez inzerát šéfa vládnych analytikov Ilustr. foto ÚV S

Úrad vlády vyhlasil výberové konanie na pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).

 

Inštitút je analytickou jednotkou úradu vlády, jeho hlavným poslaním je analytická podpora hospodárskej a sociálnej politiky vlády.

„Táto pozícia je kľúčová. Je to hlava všetkých vládnych analytikov, ktorá buduje na výsledkoch ostatných analytických jednotiek na ministerstvách, ako je napríklad Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií alebo Inštitút zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva," povedal Július Jakab, vedúci úradu vlády.
"Som presvedčený, že Slovensko má veľa šikovných a vzdelaných ľudí, ktorí rozumejú číslam, majú analytické myslenie a radi hľadajú cesty ako zlepšiť fungovanie štátu tak, aby bol jedným z najlepších miest pre život nás i našich detí. Chcel by som ich vyzvať, aby sa určite neváhali prihlásiť do výberového konania. Šancu má každý. Verím, že v transparentnom výberovom konaní zvíťazí ten najlepší,“ dodal.

Nový riaditeľ/riaditeľka ISA má zabezpečovať tvorbu podkladov a analýz, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia napríklad o využití fondov Európskej únie. Ďalej jeho úlohou bude hodnotiť efektivitu výdavkov v štátnej sfére, hľadať príčiny, prečo niektoré z realizovaných verejných politík či stratégií neboli efektívne.
Zároveň bude pripravovať v súlade s programovým vyhlásením vlády a kohéznou politikou Európskej únie odborné stanoviská a podklady pre vedúcich predstaviteľov úradu vlády a koordinovať činnosť analytických jednotiek všetkých ministerstiev aj pre členov vlády SR.

Budúci riaditeľ ISA musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 5 rokov praxe v analytickej či poradenskej činnosti, mal by sa orientovať v ekonomickej teórii, ako aj vo verejných politikách.

Záujemcovia o pozíciu sa do výberového konania môžu prihlásiť do 12. marca 2021.