Novinári v EÚ čelili v minulom roku viac útokom a väčšej neistote

Novinári v EÚ čelili v minulom roku viac útokom a väčšej neistote Ilustr. foto: Úrad vlády SR

Novinári v Európskej únii a v krajinách, ktoré sa usilujú o vstup do tejto organizácie, čelili v minulom roku stupňujúcim fyzickým útokom aj väčším hrozbám v kyberpriestore. Uvádza to správa o pluralite médií, ktorú zverejnil Európsky univerzitný inštitút. Pandémia covidu-19 tiež zhoršila ekonomické podmienky novinárov avydavateľov.

"Stále častejšie zaznamenávame násilné útoky proti novinárom, on-line vyhrážky a tiež zvyšujúcu sa ekonomickú neistotu," uviedol Pier Luigi Parcu z Európskeho univerzitného inštitútu. Podľa neho súbeh týchto faktorov významne ohrozuje výkon novinárskej profesie. Podľa autorov publikácie mnoho krajín hlási útoky na novinárov a počas epidémie covidu-19 tiež klesla ochrana slobody prejavu, a to okrem iného kvôli snahám štátov potierať falošné informácie o koronavíruse a epidémii covidu-19.

Správu Media Pluralism Monitor 2021 zostavila sieť bádateľov v jednotlivých krajinách. Správa hodnotí stav slobody a pluralizmu tlače z hľadiska štyroch oblastí - základná ochrana práv novinárov, pluralita vlastníctva, politická nezávislosť a sociálna inklúzia. Správa sa zamerala na krajiny EÚ a ďalej na Albánsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.

Správa píše aj o Slovensku, kde upozornila na skutočnosť, že pri pandémii COVID-19 došlo k nárastu extrémistických stránok a autorov dezinformácií, ktorí nedodržiavajú samoregulačné kódy.

Na Slovensku v súvislosti s transparentnosťou vlastníkov správa píše, kde indikátor transparentnosti vlastníctva médií dosahuje 78%. "Tradičné aj digitálne médiá trpia dlhodobým nedostatkom povinnosti zverejňovať podrobnosti o svojich vlastníkoch. Zákon o registri partnerov verejného sektora môže nepriamo zverejniť konečných vlastníkov významných médií. Médiá, ktoré nepodnikajú so štátom alebo nedostávajú verejné financovanie, v ňom však nie sú uvedené. Výhody tohto zákona týkajúce sa ochrany pred praním špinavých peňazí sú preto z hľadiska transparentnosti vlastníctva médií obmedzené. Nový zákon o médiách, ktorý pripravuje ministerstvo kultúry, ako aj ústavný zákon o ochrane novinárov sľubujú priniesť niektoré zmeny v súčasnom stave.“

Česká republika má výrazne zlé hodnotenie v oblasti plurality vlastníctva a politickej nezávislosti. V oboch týchto prípadoch sa negatívne premietlo, že premiér Andrej Babiš má vplyv na jeden z najvýznamnejších mediálnych domov v krajine. Autori poukazujú, že vlastníctvo médií je v ČR veľmi koncentrované a nie vždy transparentné. Podľa nich v ČR chýbajú prostriedky, ktoré by umožnili znížiť vplyv vlastníkov na obsah šírený médiami. "(Pandémia) spôsobila, že médiá (v ČR) sú náchylnejšie k politickým a obchodným tlakom," uvádza správa.