Korecký sa z Motor-Presse Slovakia sťahuje do úzadia

Foto: archív J.K. Foto: archív J.K.


Od 1. januára 2014 prevezme vedenie Motor-Presse Slovakia Milan Bohatec. Dlhoročný riaditeľ a spolumajiteľ vydavateľstva Ján Korecký z Motor-Press úplne neodchádza. Do 30. júna budúceho roka bude poradcom Bohatca a neskôr odíde do dôchodku, oznámila spoločnosť v tlačovej správe. Zároveň spoločnosť Motor Presse International nadobúda podiely Koreckého a stáva sa 100-percentným majiteľom vydavateľstva Motor-Presse Slovakia.

 

 


Po dlhej redaktorskej a manažérskej kariére sa rozhodol odísť do dôchodku. MPI preberá jeho podiely a stáva sa exkluzívnym majiteľom vydavateľstva Motor-Presse Slovakia. "Po vyše 40 rokoch novinárskej a vydavateľskej činnosti je čas povedať Zbohom! V mojej aktívnej pracovnej činnosti, osobitne v skupine Motor-Presse International, som zažil nádherné časy. Milanovi Bohatcovi a vydavateľstvu Motor-Presse Slovakia želám do budúcnosti veľa úspechov," hovorí Korecký.
"Dr. Jánovi Koreckému chceme poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú urobil za všetky tie roky pre Motor-Presse na Slovensku," povedal Henry Allgaier, CEO Motor-Presse International. "Vážime si pána Koreckého ako výnimočného odborníka na automobilovom mediálnom trhu a sme veľmi šťastní, že svoje vedomosti odovzdá svojmu následníkovi Milanovi Bohatcovi a bude ho sprevádzať najbližších deväť mesiacov. Pánovi Bohatcovi to umožní zachovať a posilniť kvalitu a identitu našich vedúcich značiek na Slovensku, ako aj v Českej republike a zároveň vybudovať cenné synergie," dodal.

Milan Bohatec od roku 1991 pracoval na manažérskych pozíciách vo viacerých vydavateľských spoločnostiach v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Vedenie spoločnosti Motor-Presse Bohemia prevzal v roku 2003 a časom sa stala vedúcim vydavateľstvom v tomto segmente časopisov v ČR. "Je veľkou výzvou prehĺbiť spoluprácu Motor-Presse Bohemia a Motor-Presse Slovakia, vedúcich motoristických vydavateľstviev v Českej a Slovenskej republike. Teraz máme ešte viac možností zintenzívniť spoluprácu s našimi medzinárodnými partnermi v obidvoch krajinách a vyvinúť nové spoločné projekty," povedal Bohatec.
Novinár, prekladateľ a knižný autor Ján Korecký spoluzakladal v roku 1992 automobilový magazín vo vlastnom vydavateľstve a vyvinul ho na trhového lídra na Slovensku. Neskôr vstúpilo do spoločnosti vydavateľstvo Motor-Presse International (MPI). Magazín zmenil názov na "auto motor a šport" a dodnes zostal lídrom trhu medzi slovenskými automobilovými časopismi. Korecký vypomohol vydavateľskej skupine aj ako riaditeľ v iných krajinách – šesť rokov v Motor-Presse Bohemia a rok v Motor-Presse Romania.