Asociácia európskych novinárov má obavy o nezávislú žurnalistiku na Slovensku

Asociácia európskych novinárov má obavy o nezávislú žurnalistiku na Slovensku Foto: Omédiách.com

Stanovisko Asociácie európskych novinárov AEJ, slovenskej sekcie k vstupu holdingu Penta do vydavateľstva Petit Press.

 

 

Asociácia európskych novinárov, slovenská sekcia (AEJ-Sk) považuje vstup, hoci aj nepriamy, finančného holdingu Penta do vydavateľstva Petit Press za znepokojujúci krok.

Podľa AEJ-Sk je to pre mediálny priestor na Slovensku o to dramatickejšie, že táto istá finančná skupina už vlastní mediálnu Spoločnosť PLUS 7 s jej mienkotvorným titulom Plus 7 dní a takisto je vlastníkom dôležitého ekonomického týždenníka Trend.

Takéto obsadzovanie priestoru mienkotvorných printových médií jediným vlastníkom, ktorý má významné postavenie a záujmy v ekonomike krajiny a takisto prepojenia a kontakty na politicky rozhodujúce prostredie na Slovensku, významným spôsobom mení povahu mediálneho priestoru v našej krajine.

Fakticky sa končí éra, kedy kľúčové mienkotvorné printové médiá na Slovensku boli mimo dosahu rozhodujúceho vplyvu finančných a podnikateľských skupín z nemediálnej branže. Toto oprávnene vzbudzuje pochybnosti o budúcnosti nezávislej a slobodnej žurnalistiky na Slovensku.

Juraj Alner, čestný generálny tajomník AEJ International
Peter Turčík, predseda AEJ, slovenská sekcia
Tibor Macák, tajomník AEJ, slovenská sekcia a AEJ International
Július Lőrincz, člen AEJ, slovenská sekcia