Novinári píšu ministrovi

Novinári píšu ministrovi studentthinkthank.eu

Zástupcovia médií na Slovensku žiadajú od ministra spravodlivosti Tomáša Boreca zmeny Trestného zákona, ktoré by prispeli k slobodnejšiemu výkonu novinárskej profesie na Slovensku.

 

 

Vážený pán minister,

ako organizácie zastupujúce mediálnu sféru a novinárov v Slovenskej republike i na medzinárodnej úrovni, Slovenský výbor Medzinárodného tlačového inštitútu IPI a Slovenský syndikát novinárov, sa obraciame na Vás so žiadosťou o zváženie zmien v niektorých právnych normách, ktoré sa oblasti pôsobenia médií bytostne dotýkajú.

Za ostatné roky sa slovenská mediálna legislatíva vyvíjala smerom, ktorý je medzinárodne akceptovateľný a zákony určujúce rámce činnosti médií sú na uspokojujúcej, ba dá sa povedať veľmi dobrej úrovni. Kvalitná mediálna legislatíva však často naráža na limity Trestného či Občianskeho zákona.

Ako iste viete, v ostatnom období sa množia trestne oznámenia na novinárov v oblasti ohovárania a poškodzovania mena od fyzických i právnických osôb za publikované články a názory. Máme za to, že príslušné paragrafy Trestného zákona sú v súčasnej dobe už prekonané a zbytočné. Hrozba odňatia slobody za verejne prejavený názor či článok, aj keď možno mylný, je podľa nás prežitkom z doby totalitných režimov. Spory tohto charakteru by bolo podľa nášho názoru postačujúce ponechať v rovine Občianskeho práva.

V tomto však opäť vzniká problém v nejednotnosti výkladu zákonov sudcami čo sa týka výšky súm odškodnenia poškodených osôb. Iste viete, že niektoré sumy, ktoré poškodení požadujú, a súdy ich aj akceptujú sú neprimerane vysoké až likvidačné.

Nemyslíme si, že médiá či novinári sú neomylní a bez chýb. Ak pochybia a je im to dokázané, a ani tak nemajú záujem podľa mediálnych zákonov svoje pochybenia napraviť, nech sa poškodení
domáhajú nápravy a odškodnenia súdnou cestou podľa Občianskeho práva. Avšak výška náhrady škôd by tiež nemala byť ponechaná na svojvôli žalobcov a súdov. Uvážte prosím, či by nebolo vhodné na zamedzenie takejto svojvôle stanoviť zákonné rámce aj na takéto prípady.

Veríme, že naše podnety si osvojíte a vytvoríte priestor na zlepšenie situácie médií ale i bežných občanov v tejto sfére.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom

 

 

Pavol Múdry za Slovenský výbor Medzinárodného tlačového inštitútu (International Press Institute - IPI)

Tamara Valková Slovenského syndikátu novinárov (SSN)