Penta sľubuje, že nebude sledovať a odpočúvať redaktorov

Penta sľubuje, že nebude sledovať a odpočúvať redaktorov Reprofoto: Penta

Investičná skupina Penta dnes zverejnila etický kódex. Ten upravuje jej vzťah voči redakciám vydavateľstiev Trend Holding a 7 Plus.

 


„Penta sa v kódexe zaväzuje, že nebude nijak zasahovať do tvorby redakčných výstupov a ani do personálneho obsadzovania redakcií," povedal hovorca Martin Danko.
Penta nekúpila vydavateľstvá priamo. Kupcom je holandská spoločnosť V3 Media Holdings.Penta seba v kódexe označuje ako „investora vlastníka vydavateľstiev, ktorý pomáha spolufinancovať zmeny vlastníctva vo vydavateľstvách, ku ktorým došlo alebo môže dochádzať."

 

Odporúčame aj: O podiele v Petit Presse, o ktorý má záujem Penta, rokuje spolumajiteľ SITA

Vyberáme niektoré ustanovenia z kódexu Penty:

• Penta sa spolu s vlastníkmi vydavateľstiev zaväzuje ustanoviť a zabezpečiť fungovanie profesionálneho manažmentu, ktorý bude zodpovedný za strategické a prevádzkové riadenie mediálnych investícií.
• Penta sa zaväzuje, že mimo zostavenia a zabezpečenia fungovania uvedeného profesionálneho manažmentu, nebude iniciovať žiadne personálne zásahy v redakcii.
• Penta sa zaväzuje, že jej predstavitelia a zamestnanci, a ani predstavitelia profesionálneho manažmentu nebudú mať prístup do redakčných systémov na tvorbu a zalamovanie obsahu tlačených alebo elektronických médií
• Penta a Mediálny Holding sa zaväzujú, že priamo alebo nepriamo nebudú a) sledovať činnosti, ktoré Reportéri a Personál Redakcie vykonávajú na počítačoch alebo vo firemnej dátovej sieti, b) sledovať, odpočúvať, odchytávať a vyhodnocovať metadáta (napr. hlavičky e-mailov a pod.) alebo obsah elektronickej komunikácie, ktorú Reportéri alebo Personál Redakcie vykonávajú prostredníctvom firemných dátových sietí alebo prostredníctvom počítačov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu, (c) sledovať a vyhodnocovať informácie o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke (najmä metadáta a údaje z výpisov hovorov) prostredníctvom telefónov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu.

• Penta sa zaväzuje, že s výnimkou štandardnej komunikácie v pozícii respondenta, či informačného zdroja tak, ako tomu bolo aj v čase, kedy nebola investorom vlastníka Mediálneho Holdingu, nebudú jej predstavitelia a zamestnanci nijak inak ovplyvňovať konkrétny obsah redakčných výstupov.

• O obchodných, či iných aktivitách vlastníkov a investorov informujú tituly vydavateľstiev Mediálneho Holdingu v primeranom spravodajskom rozsahu. O skutočnosti, že daný mediálny výstup sa týka vlastníka, či investora vydavateľstva, informujú čitateľov redaktori na základe vlastnej úvahy a rozhodnutia.
• V prípade sporov alebo konfliktov, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto Etického kódexu, sa bude takýto spor riešiť vždy s prítomnosťou šéfredaktora, predstaviteľa profesionálneho manažmentu a zástupcu investora alebo vlastníka, ktorých Mediálny Holding určí (ďalej len Zmierovacia komisia).
• Zmierovacia komisia spor alebo konflikt prediskutuje a prijme odporúčanie, ako spor alebo konflikt riešiť. Šéfredaktor vynaloží nevyhnutné úsilie na to, aby sa redakčný obsah, ktorý môže byť sporom alebo konfliktom dotknutý, publikoval až po prijatí odporúčania.

Viac: Celý etický kódex Penty.