Spomienka na nedožitú storočnicu Dominika Tatarku vo vysielaní RTVS

Vo štvrtok 14. marca 2013 si slovenská kultúrna verejnosť pripomenie sté výročie narodenia slovenského prozaika, esejistu a publicistu Dominika Tatarku (1913 – 1989). Toto významné jubileum si pripomenie vo svojom vysielaní aj RTVS. Tatarkova storočnica dostane najviac priestoru vo vysielaní Rádia Devín, no do spomínania na jedného z najrešpektovanejších a najvýznamnejších slovenských spisovateľov sa zapoja aj ďalšie z programových služieb RTVS.

Rádio Devín
Od pondelka do piatka budeme vždy o 14.00 h čítať na pokračovanie z Tatarkovej knihy Prútené kreslá. V hlavných úlohách účinkujú Marián Slovák, Elena Petrovická, Kamila Magálová, Peter Bzdúch a Viera Richterová. Čítanie režijne pripravila Ria Paldiová.
V utorok 12. marca o 14.35 h v Popoludní na Devíne privíta Andrea Makýšová-Volárová priateľov Dominika Tatarku: vydavateľ Oleg Pastier, výtvarný a filmový kritik Juraj Mojžiš, kňaz Anton Srholec a česká novinárka Eva Štolbová.
V stredu 13. marca o 11.04 h odvysielame esej Júliusa Vanoviča Svet zo psieho stanoviska, s úsmevom i sarkasticky, ale stále s nadhľadom glosuje podnety, motivické línie, ako i spoločenské aspekty tvorby Alfonza Bednára, slovenského prozaika, scenáristu a prekladateľa. Redaktorka Jana Hevešiová vybrala túto esej z Vanovičovej knihy Prozaik proti totalite, ktorá je prvým úplným portrétom celoživotnej tvorby spisovateľa. Číta Peter Himič.
V Rannom ladení vo štvrtok 14. marca od 7.00 h si v rubrike Historický kalendár cez archívnu rozhlasovú nahrávku pripomenieme hlas Dominika Tatarku. V rannej Eseji uvedieme výber z Tatarkovej publicistickej činnosti pod názvom Kultúra a kultúrnosť. O 11.04 h odvysielame esej Ľubomíra Liptáka Tatarkovo svedectvo v podaní Petra Sklára. V programe Popoludní na Devíne od 14.30 h odznie reportáž Ivice Ruttkayovej z udeľovania Ceny Dominika Tatarku a tiež rozhovor o Tatarkovi s Jánom Budajom.
Vo štvrtok večer o 19.00 h sa v priestorom kníhkupectva Artforum na Kozej ulici v Bratislave uskutoční spomienkový večer 100 sviečok pre Dominika Tatarku. Podujatie je spojené s uvedením knihy Nahrávačky, ktorá vznikla z prepisov magnetofónových záznamov rozhovorov, ktoré s Dominikom Tatarkom v osemdesiatych rokoch viedla novinárka Eva Štolbová a ktoré redigoval Martin Milan Šimečka. Podujatie organizuje Artforum v spolupráci s Literárnym centrom a Rádiom Devín. Večerom bude sprevádzať Andrea Makýšová-Volárová. Vstup na podujatie je voľný.

Rádio Regina
Rádio Regina odvysiela v stredu 13. marca v rámci relácie Osminka od 12.30 do 13.00 h ukážky z relácie Pavla Hudíka z roku 1963, ktorá bola venovaná tvorbe Dominika Tatarku.

Dvojka
Televízna Dvojka prinesie vo štvrtok o 14.35 h filmový medailón z cyklu Profily venovaný Dominikovi Tatarkovi. Dokument Kamily Nadubinskej vznikol v roku 1969 a ukazuje Tatarkove spomienky na detstvo a na štúdiá v Nitre a Prahe.