Advokátska kancelária Čarnogurský podala trestné oznámenie v súvislosti s rozhovorom s Miroslavom Kocúrom v Denníku N

Na Slovensku pôsobí organizovaná skupina, ktorá má za cieľ hanobiť kresťanstvo, a to najmä katolícku cirkev, v snahe o politické zmeny na Slovensku.

 

V týchto dňoch ďalší člen organizovanej skupiny, vystupujúci pod menom Miroslav Kocúr, zverejnil v Denníku N rozhovor pod nadpisom „Teológ Kocúr: Viem o slovenskom biskupovi, ktorý tiež sexuálne zneužíval deti“ s podtitulom „K lonovanie monštier, ktoré raz budú páchať zlo na bezbranných, v cirkvi pokračuje“.

V článku osoba, s ktorou je vedený rozhovor, hanobí náboženské presvedčenie všetkých veriacich kresťanov a katolíkov.

Samotné označenie katolíckych duchovných za naklonované monštrá v podnadpise článku presahuje rámec slušnosti a hranice právne dovoleného. Menovaný taktiež tvrdí, že vie o slovenskom biskupovi, ktorý zneužíval deti. Tvrdí, že v rímskom kolégiu ho kňazi pozývali na homosexuálne párty, údajne takých kňazov tam žilo 21 z 31. Útočí tradične aj na dôstojného otca Mariána Kuffu, ktorý je symbolom obetavej a láskavej kňazskej služby na Slovensku.

Miroslav Kocúr vyštudoval teológiu, bol vysvätený za kňaza, avšak nedokázal udržať svoju sexualitu na uzde a v roku 2003 preto kňazský stav opustil ako odpadlícky kňaz. Informácie, zverejnené v predmetnom článku sú nepravdivé.

Žiaden slovenský biskup nezneužíval deti. Prípad, na ktorý menovaný naráža v článku, bol vyšetrovaný políciou na podnet ženy žijúcej v cudzine, ktorá bola kedysi do otca biskupa zaľúbená a desiatky rokov neskôr spolupracovala pri podvodnom obvinení otca biskupa zo „zneužívania“ ako fiktívna obeť.

Polícia trestné oznámenie uvedenej dámy preverila a následne odmietla, pretože preverované skutočnosti nenapĺňali znaky trestného činu, ani priestupku.
Podobne sa ukázali byť nepravdivé aj ďalšie bombastické informácie, uvedené v článku. Článok ideologicky a politicky nadväzuje na iný cirkev hanobiaci článok, napísaný autorom Michalom Havranom dňa 27. júna 2018 v denníku SME, pre ktorý autor už čelí trestnému oznámeniu.

Bezprostredne po podaní trestného oznámenia na Michala Havrana za zverejnenie uvedeného hanobiaceho článku asi dvadsať signatárov podpísalo výzvu na podporu Michala Havrana. Jeden z hlavných signatárov bol práve Miroslav Kocúr. V článku Michala Havrana autor prirovnáva katolícku cirkev a cirkus („Pošlite Kuffu do cirkusu“), rovnako tak robí Miroslav Kocúr („katolícka cirkev je len folklórny súbor a cirkus, v ktorom nechcú vystupovať”). Obaja autori rovnako agresívne útočia na duchovného otca Mariána Kuffu. Obaja autori používajú rovnaký pejoratívny slovník (folklór, monštrá, debili, a pod.).

Z uvedených faktov je zrejmé, že obaja autori článkov hanobiacich kresťanstvo a katolícku cirkev používajú rovnakú ideologickú argumentáciu a dlhodobo spolu svoju činnosť koordinujú.

Signatári výzvy na podporu Michala Havrana sú navyše skoro totožní so signatármi tzv. memoranda progresívnych veriacich zo dňa 5. júla 2018, ktorí sa profilujú ako podporovatelia politického hnutia Progresívne Slovensko, organizujúce pravidelné politické demonštrácie na Slovensku.
Autor Miroslav Kocúr pracoval v minulosti a poberal financie ako riaditeľ Via Iuris o.z., ktoré je financované zo zahraničia, najmä zo zdrojov poskytovaných miliardárom George Sorosom.
Z uvedených skutočností je zrejmé, že obaja autori publikujú hanobiace články svoju činnosť nielen koordinujú, ale sú súčasťou hnutia, ktoré má svoje, predovšetkým politické, ciele.

Naša advokátska kancelária podala dnes trestné oznámenie v súvislosti s publikovaním rozhovoru s Miroslavom Kocúrom v Denníku N, pre porušenie ustanovení § 421 Tr. zák. spočívajúce v založení, podpore a propagácii hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, § 423 Tr. zák. spočívajúce v hanobení národa, rasy a presvedčenia, a to ako člen extrémistickej skupiny, § 340 spočívajúce v neoznámení trestného činu, § 345 Tr. zák. spočívajúce v krivom obvinení, § 373 Tr. zák. spočívajúce v ohováraní.

Autori hanobiacich článkov vynakladajú veľké úsilie, aby zničili Božiu cirkev. Boh má však rád aj nenávistných hriešnikov, pán Ježiš zomrel aj za nich. Možno to raz pochopia.