Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 28. 8. 2019

28.08.2019 21:16 | Tlačové správy | TS RVR

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

• predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľovi MÉDIA MODRA, s.r.o. (programová služba Rádio Modra) do 8. 1. 2029;
• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby DIGI SPORT 5 spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;
• schválila zmenu licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie vysielateľa  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. – zmena názvu programovej služby z „DIGI SPORT 4“ na „PREMIER SPORT“;
• odňala frekvencie 91,8 MHz Martin a 91,9 MHz Žilina vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvenciu 95,4 MHz Čadca vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza vysielateľovi Best FM Media, spol. s r.o.(programová služba Rádio BEST) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala licenciu na vysielanie televíznej programovej služby video bar spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o. z dôvodu, uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s vysielaním programu Halili (príspevok Sedemdesiatka tatranská), v ktorom nebola sprostredkovaná téma ochrany a revitalizácie lesov a lesných porastov postihnutých kalamitami na území SR, v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástancov koncepcie bezzásahovosti;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 39 ods. 1 ZVR s odkazom na § 33 ods. 1 ZVR, dôvodu, že dňa
23. 12. 2019 o cca 21:55 hod. odvysielal sponzorský odkaz subjektu GAS Familia, s.r.o., čím došlo k porušeniu povinnosti, aby osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alkoholických nápojov nebola sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej v čase medzi 6:00 hod. a 22:00 hod.;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Poprad, s.r.o., za porušenie § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, ku ktorému došlo tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie (zmena štatutárneho zástupcu – konateľa) do 15 dní od vzniku zmeny;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,2 MHz Brezno na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Topoľčany na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, (programové služby Rádio Devín a Rádio Patria) vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania slovenským hudobným dielam, a novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. (programová služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2019 o cca 20:52 hod., 21:30 hod. a 21:51 hod. a dňa 9. 6. 2019 o cca 11:20 hod., 11:40 hod., 12:15 hod. a 13:10 hod. odvysielal upútavku na program Zabijaci, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Zabijaci dňa 9. 6. 2019 o cca 20:39 hod. a dňa 11. 6. 2019 o cca 21:45 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu  V siedmom nebi dňa 20. 5. 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 12. 6. 2019 o cca 21:00 hod. odvysielal program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 15. a 16. 6. 2019 o cca 14:31 hod. a 20:10 hod. odvysielal program Tučné babenky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 18. 6. 2019 o cca 13:10 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Centrálna inteligencia dňa 9. 6. 2016, ktorý bol prerušený zaradením reklamy päťkrát;
• začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s možným nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch apríl, máj a jún 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Káblová televízia Komjatice s.r.o. (programová služba Info kanál Komjatice) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania a vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;
• uznala za neopodstatnené 34 sťažností, respektíve ich častí.

pošli na vybrali.sme.sk


Hlasovenie o Globálnom Marketérovi Roka bolo spustené

Hlasovenie o Globálnom Marketérovi Roka bolo spustené

Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA), ktorej členom je za Slovensko Slovenské združenie pre značkové výrobky, predstavila nominácie na cenu Global Marketer of the Year.

Kirgizský súd zmrazil účty médiám, prezident to kritizuje

Kirgizský súd zmrazil účty médiám, prezident to kritizuje

Súd v stredoázijskom Kirgizsku nechal zmraziť bankové účty niekoľkých médií vrátane pobočky Rádia Slobodná Európa, ktorá zverejnila správy o korupcii na colniciach.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Martina Daňa a Rudolfa Vaskyho

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Martina Daňa a Rudolfa Vaskyho

Po piatkovom zadržaní Martina Daňa a Rudolfa Vaskyho spracoval vyšetrovateľ podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby.

Klienti 365.bank a Poštovej banky si budú môcť vyberať z bankomatov aj bezkontaktne

Klienti 365.bank a Poštovej banky si budú môcť vyberať z bankomatov aj bezkontaktne

365.bank spolu s Poštovou bankou od dnešného dňa spúšťajú bezkontaktné transakcie v celej sieti 187 bankomatov.

Od statusov Ľuboša Blahu sa dištancuje aj Akadémia Policajného zboru

Od statusov Ľuboša Blahu sa dištancuje aj Akadémia Policajného zboru

Akadémia Policajného zboru v Bratislave sa vo vyhlásení dištancuje od nenávistných statusov poslanca Ľuboša Blahu, ktorý je vedený na akadémii ako vyučujúci.

Čo predchádzalo vojne, v ktorej zahynuli milióny ľudí?

Čo predchádzalo vojne, v ktorej zahynuli milióny ľudí?

Zneli mierové zvony a Európa ich počúvala s nádejou. Zdalo sa, že svetová vojna, vražedný konflikt veľmocí, je navždy zažehnaný. Vďaka bezpríkladnému priemyselnému rozvoju silneli vo všetkých krajinách myšlienky socializmu, ktorého prvoradým cieľom bolo ukončenie nepriateľstva medzi národmi.

Pozor na podvodné ponuky smartfónov na akoby serióznych stránkach médií

Pozor na podvodné ponuky smartfónov na akoby serióznych stránkach médií

Spoločnosť Samsung varuje pred podvodnými ponukami na internete.

Ukrajinská polícia zadržala podozrivých z vraždy novinára, ktorého ubili na smrť

Ukrajinská polícia zadržala podozrivých z vraždy novinára, ktorého ubili na smrť

Ukrajinská polícia zadržala a obvinila podozrivých z vraždy novinára Pavla Seremeta. Toho pred tromi rokmi zabil v centre Kyjeva výbuch bomby nastraženej v aute. Zadržanie podozrivých dnes oznámil minister vnútra Arsen Avakov.
Seremet v minulosti pracoval ako novinár aj v Bielorusku a v Rusku.

Greta Thunbergová sa stala osobnosťou roka časopisu Time (VIDEO)

Greta Thunbergová sa stala osobnosťou roka časopisu Time (VIDEO)

Osobnosťou roka, ktorú každoročne vyberá časopis Time, sa tento rok stala švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Informoval o tom tento americký týždenník.

Podpredseda OKS podal na Blahu trestné oznámenie za fotku na facebooku

Podpredseda OKS podal na Blahu trestné oznámenie za fotku na facebooku

Podpredseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Juraj Petrovič podal trestné oznámenie na poslanca Smeru Ľuboša Blahu za status s fotkou Roboerta Fica, na ktorej drží Blaha v ruke hviezdu s kosákom a kladivom, ktorú dostal k 40tke od Fica.

 

Najčítanejšie