Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 28. 8. 2019

28.08.2019 21:16 | Tlačové správy | TS RVR

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

• predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľovi MÉDIA MODRA, s.r.o. (programová služba Rádio Modra) do 8. 1. 2029;
• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby DIGI SPORT 5 spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;
• schválila zmenu licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie vysielateľa  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. – zmena názvu programovej služby z „DIGI SPORT 4“ na „PREMIER SPORT“;
• odňala frekvencie 91,8 MHz Martin a 91,9 MHz Žilina vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvenciu 95,4 MHz Čadca vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza vysielateľovi Best FM Media, spol. s r.o.(programová služba Rádio BEST) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala licenciu na vysielanie televíznej programovej služby video bar spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o. z dôvodu, uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s vysielaním programu Halili (príspevok Sedemdesiatka tatranská), v ktorom nebola sprostredkovaná téma ochrany a revitalizácie lesov a lesných porastov postihnutých kalamitami na území SR, v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástancov koncepcie bezzásahovosti;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 39 ods. 1 ZVR s odkazom na § 33 ods. 1 ZVR, dôvodu, že dňa
23. 12. 2019 o cca 21:55 hod. odvysielal sponzorský odkaz subjektu GAS Familia, s.r.o., čím došlo k porušeniu povinnosti, aby osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alkoholických nápojov nebola sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej v čase medzi 6:00 hod. a 22:00 hod.;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Poprad, s.r.o., za porušenie § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, ku ktorému došlo tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie (zmena štatutárneho zástupcu – konateľa) do 15 dní od vzniku zmeny;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,2 MHz Brezno na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Topoľčany na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, (programové služby Rádio Devín a Rádio Patria) vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania slovenským hudobným dielam, a novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. (programová služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2019 o cca 20:52 hod., 21:30 hod. a 21:51 hod. a dňa 9. 6. 2019 o cca 11:20 hod., 11:40 hod., 12:15 hod. a 13:10 hod. odvysielal upútavku na program Zabijaci, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Zabijaci dňa 9. 6. 2019 o cca 20:39 hod. a dňa 11. 6. 2019 o cca 21:45 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu  V siedmom nebi dňa 20. 5. 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 12. 6. 2019 o cca 21:00 hod. odvysielal program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 15. a 16. 6. 2019 o cca 14:31 hod. a 20:10 hod. odvysielal program Tučné babenky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 18. 6. 2019 o cca 13:10 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Centrálna inteligencia dňa 9. 6. 2016, ktorý bol prerušený zaradením reklamy päťkrát;
• začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s možným nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch apríl, máj a jún 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Káblová televízia Komjatice s.r.o. (programová služba Info kanál Komjatice) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania a vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;
• uznala za neopodstatnené 34 sťažností, respektíve ich častí.Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Muž čelí obžalobe zo šírenia poplašnej správy spočívajúcej v tom, že v Česku zaútočia teroristi.

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Objednať si odvoz, prípadne požičať si bicykel alebo kolobežku je bežné v zahraničí, ako aj na Slovensku. Tieto nové formy prepravy využívame počas dňa, ale napríklad aj na dovolenke v cudzine.

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Vojtěch Petráček navrhl, aby se vysoké školy složily a koupily Lidové noviny ze skupiny Mafra, která patří Agrofertu.

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński obvinil zahraničné médiá z toho, že sa pred nadchádzajúcim druhým kolom hlasovania o budúcom poľskom prezidentovi miešajú do volieb.

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Od júla 2020 nastáva zmena v top manažmente spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Očakávaná obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky známeho domčeka deduška Večerníčka sa začala 6. júla 2020.

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 sa rozhodlo radikálne zmeniť zážitok, s akým sa zákazník najčastejšie stretáva pri volaní na zákaznícke linky. Preto v týchto dňoch pristúpilo k vypnutiu prednahratých hlášok, ktoré slúžili na navigovanie zákazníka a prináša priame spojenie so zamestnancom zákazníckej linky  už od začiatku hovoru. Zákazník tak po novom nebude musieť počúvať vopred nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu, ale hneď po vytočení čísla 949 je privítaný a spojený s najbližším voľným asistentom.

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

S čiernou šatkou zakrývajúcou ústa a nos dnes prišiel na súd v Londýne hrdina Pirátov z Karibiku a hollywoodsky herec Johnny Depp.

VÚB banka má novú kampaň s Petrou Polnišovou aj Evou Večerovou (VIDEO)

VÚB banka má novú kampaň s Petrou Polnišovou aj Evou Večerovou (VIDEO)

VÚB banka začiatkom júla spustila novú kampaň s názvom „Čo je v rodine to sa počíta“, ktorá sa odohráva v prostredí rodiny a susedov.

EÚ musí bojovať s nenávisťou na internete spoločne, povedala podpredsedníčka EK

EÚ musí bojovať s nenávisťou na internete spoločne, povedala podpredsedníčka EK

Európska únia potrebuje záväzné spoločné pravidlá, ktoré by prinútili internetové sociálne siete aktívne bojovať proti nenávistným prejavom a zároveň rešpektovať slobodu prejavu.

Najčítanejšie