Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 28. 8. 2019

28.08.2019 21:16 | Tlačové správy | TS RVR

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

• predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľovi MÉDIA MODRA, s.r.o. (programová služba Rádio Modra) do 8. 1. 2029;
• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby DIGI SPORT 5 spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;
• schválila zmenu licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie vysielateľa  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. – zmena názvu programovej služby z „DIGI SPORT 4“ na „PREMIER SPORT“;
• odňala frekvencie 91,8 MHz Martin a 91,9 MHz Žilina vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvenciu 95,4 MHz Čadca vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza vysielateľovi Best FM Media, spol. s r.o.(programová služba Rádio BEST) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala licenciu na vysielanie televíznej programovej služby video bar spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o. z dôvodu, uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s vysielaním programu Halili (príspevok Sedemdesiatka tatranská), v ktorom nebola sprostredkovaná téma ochrany a revitalizácie lesov a lesných porastov postihnutých kalamitami na území SR, v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástancov koncepcie bezzásahovosti;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 39 ods. 1 ZVR s odkazom na § 33 ods. 1 ZVR, dôvodu, že dňa
23. 12. 2019 o cca 21:55 hod. odvysielal sponzorský odkaz subjektu GAS Familia, s.r.o., čím došlo k porušeniu povinnosti, aby osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alkoholických nápojov nebola sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej v čase medzi 6:00 hod. a 22:00 hod.;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Poprad, s.r.o., za porušenie § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, ku ktorému došlo tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie (zmena štatutárneho zástupcu – konateľa) do 15 dní od vzniku zmeny;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,2 MHz Brezno na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Topoľčany na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, (programové služby Rádio Devín a Rádio Patria) vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania slovenským hudobným dielam, a novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. (programová služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2019 o cca 20:52 hod., 21:30 hod. a 21:51 hod. a dňa 9. 6. 2019 o cca 11:20 hod., 11:40 hod., 12:15 hod. a 13:10 hod. odvysielal upútavku na program Zabijaci, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Zabijaci dňa 9. 6. 2019 o cca 20:39 hod. a dňa 11. 6. 2019 o cca 21:45 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu  V siedmom nebi dňa 20. 5. 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 12. 6. 2019 o cca 21:00 hod. odvysielal program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 15. a 16. 6. 2019 o cca 14:31 hod. a 20:10 hod. odvysielal program Tučné babenky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 18. 6. 2019 o cca 13:10 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Centrálna inteligencia dňa 9. 6. 2016, ktorý bol prerušený zaradením reklamy päťkrát;
• začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s možným nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch apríl, máj a jún 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Káblová televízia Komjatice s.r.o. (programová služba Info kanál Komjatice) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania a vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;
• uznala za neopodstatnené 34 sťažností, respektíve ich častí.

pošli na vybrali.sme.sk


O2 má nových maskotov - Ludda a Moyu (VIDEO)

1. O2 má nových maskotov - Ludda a Moyu (VIDEO)

Operátor O2 má novú kampaň, v ktorej predstavuje nových maskotov – robotov Ludda a Moyu.

Mark Zuckerberg sa v Bielom dome stretol s Donaldom Trumpom

2. Mark Zuckerberg sa v Bielom dome stretol s Donaldom Trumpom

Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok v Bielom dome stretol so šéfom spoločnosti Facebook Markom Zuckerbergom. Sám Trump to dnes oznámil na twitteri s tým, že stretnutie bolo "pekné". Firma Facebook schôdzku potvrdila, stretnutie vraj bolo "dobré a konštruktívne".

K piesni, ktorou pozývajú na Pochod za život, má výhrady Veronika Šikulová: Zneužili meno môjho otca aj jeho záhradu (VIDEO)

3. K piesni, ktorou pozývajú na Pochod za život, má výhrady Veronika Šikulová: Zneužili meno môjho otca aj jeho záhradu (VIDEO)

Spisovateľka Veronika Šikulová ostala zarazená, keď si pustila pieseň, ktorou organizátori Národného pochodu za život ( NPZŽ) pozývajú ľudí na sociálnych sieťach na nedeľný pochod.

Obchodný partner Křetínského vyhovel žiadosti novinárov Le Monde

4. Obchodný partner Křetínského vyhovel žiadosti novinárov Le Monde

Francouzský bankéř Matthieu Pigasse, který spolu s českým podnikatelem Danielem Křetínským drží podíl ve společnosti Le Monde Libre, dnes podepsal upravenou verzi dohody zaručující vliv zaměstnanců, novinářů a čtenářů listu Le Monde na budoucí vlastnickou strukturu.

Krimi o zákulisí polície a mafie

5. Krimi o zákulisí polície a mafie

Novinka Mafiánska poprava vás zavedie do fiktívnej pohraničnej dediny Híd, kde sa odohráva príbeh, ktorý vychádza z reálnych udalostí. Oveľa významnejšie veci s dosahom aj na vyšetrovanie vraždy sa však odohrávajú v hlavnom meste, kde biele goliere rozhodujú o tom, či do správnych kresiel zasadnú správni šéfovia, ktorí pôjdu vrahom po krku. Zatiaľ čo iní sa stretávajú s mafiánmi na pumpách a berú od nich hotovosť.

Economia zriadila radu, ktorá má dozerať na redakčnú nezávislosť

6. Economia zriadila radu, ktorá má dozerať na redakčnú nezávislosť

 Vydavatelství Economia zřídilo Radu pro redakční nezávislost. Tento orgán má hájit svobodnou žurnalistiku a čtenářům a veřejnosti zaručovat, že redaktoři Economie svoji práci vykonávají bez jakéhokoliv nevhodného vlivu i zásahů vlastníka společnosti.

Po boku Druckera ide do politiky aj bývalá televízna moderátorka (VIDEO)

7. Po boku Druckera ide do politiky aj bývalá televízna moderátorka (VIDEO)

 Exminister zdravotníctva a vnútra dnes oficiálne predstavil tím svojej novej strany Dobrá voľba.

Zuzana Piussi: Ako dôverníčka som v súdnej sieni počúvala obvinenia a svedectvá Petra Tótha (VIDEO)

8. Zuzana Piussi: Ako dôverníčka som v súdnej sieni počúvala obvinenia a svedectvá Petra Tótha (VIDEO)

"Názov nového filmu Ukradnutý štát nie je prehnaný,“ hovorí Zuzana Piussi o svojom filme, ktorý sa pripravuje do kín.

Markíza: Haščák vypovedá na NAKA

9. Markíza: Haščák vypovedá na NAKA

Podnikateľ Jaroslav Haščák z Penty prišiel na výsluch do expozitúry Národnej kriminálnej agentúry v Nitre.

Polícia rozbila gang organizujúci podvody pri sledovaní TV

10. Polícia rozbila gang organizujúci podvody pri sledovaní TV

Polícia v niekoľkých európskych krajinách rozbila skupinu, ktorá organizovala podvody pri sledovaní obsahu platených televíznych kanálov.

Najčítanejšie