SaS: Vítame širokú debatu o odluke cirkví od štátu. Téme sa budeme intenzívne venovať

Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) vítajú široký záujem verejnosti o tému odluky cirkví od štátu. Aj z toho dôvodu považujú diskusiu za dôležitú a téme sa plánujú intenzívne venovať aj naďalej.

„Naším cieľom bolo vzbudiť opätovný záujem o tému odluky cirkví od štátu a vyvolať celospoločenskú debatu. Túto tému má strana SaS v programe od roku 2010, preto nás mrzí, že niektorí hovoria o prvoplánovom marketingu, namiesto snahy prinášať do debaty vecné argumenty. Netvrdíme, že asignačný model je jediný správny, ale poďme sa o tom baviť spoločne a odborne. Odluka cirkví od štátu je nesplnenou požiadavkou novembra 1989,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Miroslav Žiak.

Podľa strany SaS by diskusia o odluke cirkví od štátu pomohla tak cirkvám ako aj občanom. „Sme pripravení diskutovať a stretávať sa aj s predstaviteľmi jednotlivých cirkví. Aj z toho dôvodu plánujeme zorganizovať konferenciu na danú tému. Ide nám v prvom rade o slobodu- slobodu rozhodnúť sa, ktorú cirkev chcem podporovať a či vôbec, a tiež slobodu pre samotné cirkví, ktoré sa oslobodia od previazania na štát,“ doplnila predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová.