omedich.com

Stanovisko polície k incidentu v nemocnici v Košiciach

V piatok personál Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice privolal políciu v súvislosti s pacientkou, ktorá nerešpektovala opatrenia týkajúce sa zamedzeniu šírenia choroby Covid-19. Pacientka mala svojim správaním ohrozovať zdravie zdravotníkov a ďalších pacientov – odmietala použiť rúško, odmietala absolvovať COVID test, odmietala vyšetrenie lekárov v špeciálnych ochranných oblekoch a odmietala s lekármi komunikovať.

Privolaní príslušníci PZ postupovali v zmysle platných zákonov, aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a interných právnych predpisov. Policajti udalosť zadokumentovali a spáchanie priestupku bude odstúpené vecne a miestne príslušnému orgánu na správne konanie.

V súvislosti s uvedeným incidentom sa v nedeľu, podvečer zhromaždilo v areáli nemocnice 20 ľudí aj napriek tomu, že je vyhlásený núdzový stav a zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb, čím sa dopustili protiprávneho konania. Policajti na mieste zistené viaceré porušenia zadokumentovali, zistili totožnosť osôb a celé konanie bude odstúpené príslušnému orgánu na ďalšie konanie.