Vláda preplatí samosprávam výdavky za záchranné práce počas prvej vlny pandémie koronavírusu

Obciam a mestám rozdelí 7,86 milióna eur. Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie dnes predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec.

 Finančné prostriedky sa uvoľnia z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Rezort vnútra zabezpečí ich presun dotknutým samosprávam do 4. decembra.

Mestá a obce mohli požiadať do 4. septembra o preplatenie nákladov okresné úrady, ktoré ich požiadavky overovali. V prípade, že to do tohto termínu nestihli, budú zaradené do ďalšieho kola úhrady výdavkov. Z celkového počtu 2 930 subjektov miestnej samosprávy požiadalo o refundáciu necelá polovica. Finančné prostriedky (spolu presne 7 858 210,07 eura) pôjdu do rozpočtov 13 mestských častí Bratislavy, 20 mestských častí Košíc, 130 miest a 1244 obcí.

Medzi oprávnenými výdavkami je päť skupín položiek (nákup osobných ochranných prostriedkov, dezinfekčných a hygienických potrieb, materiálu, služieb a vyplatenie finančných náhrad) pre 12 cieľových skupín osôb.
Okrem toho dnes vláda schválila uvoľnenie sumy 19 092,43 eura pre obec Predajná v okrese Brezno. Dôvodom je mimoriadna situácia z marca, keď v obci hrozilo pretečenie kontaminovanej zrážkovej vody na skládke gudrónov, a boli preto realizované záchranné práce.
Uplatnenie náhrad za záchranné práce sa realizuje na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.