Ak ste boli v úzkom kontakte s covid pozitívnym, musíte ísť na test po 8 dňoch

Po kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 ste povinný okamžite zostať v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihláste na PCR test na stránke:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19 .
Pri vypĺňaní formuláru je potrebné uviesť, že ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, resp. príznaky ochorenia ak sa u vás objavili.
Povinná karanténa začína od momentu, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s niekým s pozitívnym na ochorenie.
Opatrenie má za úlohu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.
U ľudí bez príznakov karanténa trvá 14 dní aj v prípade, že podstúpia testovanie s negatívnym výsledkom. V prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár. Aj miernejšie zdravotné komplikácie je nutné konzultovať so svojím lekárom, aby sa zabránilo zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

Za úzky kontakt môžete považovať:
- osoby, s ktorými ste strávili dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku, v zasadačke a podobne,
- osobu, s ktorou ste boli tvárou v tvár (na vzdialenosť menšiu než meter), v blízkosti ktorej ste kašlali a kýchali, alebo s ktorou ste mali fyzický kontakt kože na kožu,
- osoby, s ktorými ste strávili viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov,
- osoby, ktoré s vami cestovali v aute, alebo sedeli vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v inom dopravnom prostriedku.