Kaufland v spolupráci s OZ Záchrana venoval obciam defibrilátory, ktoré budú zachraňovať životy

Kaufland v spolupráci s OZ Záchrana venoval obciam defibrilátory, ktoré budú zachraňovať životy Foto: Kaufland

Srdcovo-cievne ochorenia tvoria takmer polovicu príčin úmrtí na Slovensku. Lekárov Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) vysielajú ročne k viac ako 8 tisíckam prípadov zástavy srdca. S cieľom prispieť k záchrane ľudských životov sa spoločnosť Kaufland Slovenská republika rozhodla darovať v spolupráci s Občianskym združením Záchrana slovenským obciam 10 automatických externých defibrilátorov (AED).

Prečo je dôležité, aby aj obce disponovali život zachraňujúcim defibrilátorom? Pri zástave srdca zohráva rozhodujúcu úlohu rýchly zásah. Bez včasnej resuscitácie mozgové bunky začnú odumierať už po 3-5 minútach a s každou minútou klesá šanca na prežitie o 10 percent. Preto je optimálne, aby bol AED prístroj k dispozícii v každej obci, a to najmä preto, že posádka Záchrannej zdravotnej služby býva často vzdialená aj niekoľko kilometrov.

AED prístroj je určený pre laickú verejnosť, môže ho teda použiť ktokoľvek s minimálnym, alebo aj žiadnym zaškolením. Prístroj používateľa jednoduchými inštrukciami navádza k správnemu postupu resuscitácie. A čo je najdôležitejšie, umožňuje zachytiť rytmus srdca, pri ktorom je ešte možná záchrana pacienta.

„Kaufland patrí medzi spoločnosti, ktoré radi podajú pomocnú ruku tam, kde je to potrebné. Dlhoročne spolupracujeme napríklad so Slovenským Červeným krížom či Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. A pretože ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu, rozhodli sme sa pomôcť aj záchranárom darovaním desiatich život zachraňujúcich prístrojov. Podobné aktivity sú pre nás veľmi dôležité a radi ich podporíme aj v budúcnosti,“ konštatuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

Obce, do ktorých defibrilátory putovali, boli vybrané na základe údajov od Operačného strediska ZZS SR ako kritické z pohľadu neskorého príjazdu záchrannej služby.

Aktuálne je na Slovensku evidovaných vyše 1 900 AED prístrojov, ktoré boli v minulom roku aktivované viac ako 500-krát. Vo svojej databáze ich eviduje Operačné stredisko ZZS SR, čo umožňuje operátorovi v prípade volania na tiesňovú linku 155 poskytnúť informáciu o najbližšom dostupnom defibrilátore a inštrukcie k poskytnutiu prvej pomoci.