Vakcíny proti opičím kiahňam zabezpečuje HERA

HERA, Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie v oblasti zdravia, uzavrel so spoločnosťou Bavarian Nordic zmluvu o nákupe 109 090 dávok ich 3. generácie vakcín v reakcii na súčasné prepuknutie opičích kiahní. Keďže počet prípadov naďalej rastie, vďaka tejto dohode sa vakcíny rýchlo sprístupnia všetkým členským štátom EÚ, Nórsku a Islandu. HERA sprístupní vakcíny členským štátom EÚ na pomernom základe, počnúc tými, ktoré to najviac potrebujú. Je to prvýkrát, čo sa rozpočet EÚ využíva prostredníctvom programu EU4Health na priamy nákup vakcín pre členské štáty. Vakcína 3. generácie je v súčasnosti povolená len na úrovni EÚ na ochranu dospelých pred kiahňami. Na základe najväčšieho počtu prípadov budú dodávky distribuované do prioritných štátov už do konca mesiaca.