Vzácne dokumenty v Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici sa podarilo uchrániť pred zničením

Požiar v Banskej Štiavnici zasiahol čiastočne aj Slovenský banský archív v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktorého hlavná budova je v susedstve centra sobotného požiaru – pri turistickej atrakcii „Banka lásky“. Vďaka včasnému zásahu hasičov a úsiliu zamestnancov aj dobrovoľníkov sa podarilo uchrániť pred zničením vzácne archívne dokumenty, ktorých časť patrí do zoznamu UNESCO. Dôsledky požiaru preskúma na mieste reštaurátorsky tím.

Pracovníci archívu a desiatky dobrovoľníkov premiestnili najohrozenejšie materiály do opačného krídla budovy, odkiaľ mohli byť v prípade potreby odsunuté aj mimo objekt. Okresný úrad v Banskej Štiavnici zabezpečil promptne plachty, ktorými boli prekryté ostatné časti najohrozenejších archívnych fondov, aby nedošlo k ich premočeniu. Archívu sa tak podarilo ustáť túto extrémne kritickú situáciu vďaka rýchlemu a odhodlanému nasadeniu vedúceho archívu, vlastných zamestnancov, zásahu hasičov a pomoci dobrovoľníkov vrátane včasného upozornenia na hroziace nebezpečenstvo.

Hasiči v poslednej chvíli zabránili šíreniu požiaru do celého krovu budovy archívu, čím predišli ešte väčšej katastrofe.

Ministerstvo vnútra SR rozhodlo o vyslaní špecializovaného reštaurátorského tímu Slovenského národného archívu, ktorý na mieste preskúma možné dôsledky požiaru na archívne dokumenty. Reštaurátori následne navrhnú všetky potrebné kroky pre ochranu dokumentov národného archívneho dedičstva nevyčísliteľnej historickej hodnoty.

Slovensky banský archív v Banskej Štiavnici je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu. Hlavnou náplňou archívu je preberať, odborne spracovávať a vedecky sprístupňovať archívne dokumenty z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a príbuzných odvetví z celého územia Slovenska. V súčasnosti spravuje viac ako 360 archívnych fondov o rozsahu takmer 6 000 bežných metrov od 16. storočia až do súčasnosti. Medzi najcennejšie patria dokumenty a mapy komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici z rokov 1524 až 1919, ktoré sú zapísané do dokumentárneho dedičstva ľudstva – do Registra UNESCO Pamäť sveta.