Začína distribúcia potravinových a hygienických balíčkov, tu je návod, ako ich získať

Začína distribúcia potravinových a hygienických balíčkov, tu je návod, ako ich získať Ilustr. foto: MPSVR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre domácnosti v zložitej sociálnej situácii takmer 150-tisíc potravinových a 66-tisíc hygienických balíčkov. Spoločná distribúcia balíčkov sa začala na sklonku mája.

Počas prebiehajúcej distribúcie balíčkov rozdá ústredie práce o 54-tisíc balíčkov viac ako počas prvej tohtoročnej distribúcie. Dôvodom je navýšenie počtu balíčkov pre jednotlivé kategórie domácností. V prvej distribúcii mal jednotlivec nárok na 1 balíček, v aktuálnej má nárok na dva. Rodina s jedným až dvomi deťmi mala predtým nárok na dva balíčky, teraz má rodina s jedným dieťaťom nárok na dva balíčky a rodina s dvomi až štyrmi deťmi na tri potravinové balíčky.

Potravinové balíčky v rámci druhej distribúcie dostávajú poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bola vyplatená dávka v hmotnej núdzi v apríli tohto roka. Balíčky sú pripravené pre 67 005 ľudí. Na obstaranie a distribúciu potravinových balíčkov sa minulo 7,2 milióna eur, čo je v porovnaní s prvou tohtoročnou distribúciou o dva a pol milióna eur viac. Zloženie potravinových balíčkov sa nezmenilo. Príjemcovia v ňom nájdu okrem iného múku, detskú krupicu, cukor, olej, šošovicu, ryžu, cestoviny, či konzervovanú zeleninu, ovocie a mäso. Najviac potravinových balíčkov smeruje do okresu Rimavská Sobota (8 330), okresu Trebišov (6 820) a okresu Košice – okolie (6 292).

Takto vyzerali hygienické balíčky počas jarnej vlny distribúcie    Foto: MPSVR

Hygienické balíčky sú určené pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi nezaopatrenými deťmi má nárok na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na štyri hygienické balíčky. Hygienické balíčky v rámci druhej distribúcie dostanú poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bola vyplatená dávka v hmotnej núdzi v apríli tohto roka. Celkový počet prijímateľov hygienických balíčkov v aktuálnej distribúcii je 65 743, celkové náklady sú 667-tisíc eur. V hygienických balíčkoch sú prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny. Najviac hygienických balíčkov smeruje do okresu Rimavská Sobota (4 180), okresu Kežmarok (3 740) a okresu Spišská Nová Ves (3 730). 

Viac informácií o harmonograme distribúcie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Opatrenie 1 – potravinová pomoc
Opatrenie 4 – materiálna pomoc

„Podľa plánov by mali byť posledné balíčky doručené koncovým príjemcom začiatkom júla. Už teraz sa pripravujeme tretiu distribúciu balíčkov, ktorá by mohla prebiehať v septembri a októbri. Teší ma, že napriek tomu, že distribúcia takéhoto objemu materiálnej pomoci nie je jednoduchá, prvá tohtoročná distribúcia prebehla hladko a podobne úspešne sa zatiaľ vyvíja aj druhá. Obe sme zaplatili z európskych zdrojov, celkovo ide o 376-tisíc balíčkov za 13 miliónov eur,“ uzavrel generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Potravinové a hygienické balíčky sú distribuované vďaka európskemu Operačnému programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý Európska komisia schválila 11. decembra 2014. V rámci programu sa poskytuje potravinová a základná materiálna pomoc pre sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva na Slovensku. Tento operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.