VšZP rozširuje zdravotnú starostlivosť u všeobecných lekárov

VšZP rozširuje zdravotnú starostlivosť u všeobecných lekárov Ilustr. foto: VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) budú pokračovať v zmluvnom vzťahu aj v najbližšom období. Zmluvy platné do konca februára sa tak predĺžili o ďalšie tri mesiace. Nové zmluvy sa zároveň rozšírili o ďalšie zdravotné výkony. Poistenci VšZP tak budú mať prístup k najnovšej diagnostike vybraných akútnych stavov priamo v ambulanciách zazmluvnených všeobecných lekárov.

Všeobecní lekári budú môcť po novom rozšíriť zdravotnú starostlivosť o pacientov o viaceré nové výkony, ktoré im bude poisťovňa v súlade s dohodnutými podmienkami uhrádzať. Lekárom bude uhrádzané POCT vyšetrenie, ktoré umožňuje rýchlejšiu diagnostiku, a teda aj rýchlejšie nasadenie liečby. „Ide o vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú vyšetrením vzorky krvi a súvisia so život ohrozujúcimi stavmi, ktoré potrebuje všeobecný lekár bez zbytočného odkladu diagnostikovať,“ približuje Monika Palušková, prezidentka AVLS. „Môžeme tak priamo v ambulancii všeobecného lekára stanoviť základné enzýmy, ktoré súvisia s akútnym infarktom srdca, srdcovým zlyhávaním alebo embolizáciou,“ spresňuje lekárka. Rýchla a správna diagnóza priamo v ambulancii všeobecného lekára tak pacientovi s takýmito závažnými diagnózami urýchli cestu na špecializované vyšetrenie.

Čas pacienta ušetrí aj zazmluvnené vyšetrenie POCUS, ktoré budú môcť vykonávať odborne vyškolení všeobecní lekári. Ide o vyšetrenie malým prenosným ultrazvukom, ktorý je určený na rýchlu diagnostiku. Vďaka nemu je možné rýchlo a neinvazívne stanoviť závažné akútne chorobné stavy, ako napríklad trombus v dolnej končatine alebo monitorovať zmeny zdravotného stavu u chronických pacientov. „Ide o ďalšiu významnú kompetenciu všeobecných lekárov, pretože v ambulanciách v západnej Európe má pacient k tomuto vyšetreniu už štandardne prístup. Je skvelé, že pacient nebude už musieť zbytočne cestovať a zároveň sa odbremenia ambulancie špecialistov,“ vysvetľuje M. Palušková. Nejde o „veľké“ sonografické vyšetrenie, ale rýchlu diferenciálnu diagnózu stavov, ktoré by pacienta mohli ohroziť na živote.

Zdravotná poisťovňa sa zároveň zaviazala, že si splní záväzky ešte z roku 2023 a doplatí všeobecným lekárom pre dospelých formou jednorazovej náhrady zvýšené náklady.

V snahe predísť napätej situácii či neistote poskytovateľov aj pacientov dospela VšZP spolu s AVLS tak k spoločnej dohode a kompromisu. „Oceňujem konštruktívny prístup pani prezidentky Paluškovej k preberaným témam bez zbytočných mediálnych tlakov, tiež snahu o zlepšovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov a jej pochopenie finančných možností VšZP, ktoré sú dané vyhláškou MZ SR,“ zhodnotil podpredseda predstavenstva VšZP Matej Fekete.

VšZP je zároveň pripravená otvoriť nové kolo rokovaní o zmluvných podmienkach s AVLS po vydaní platnej programovej prerozdeľovacej vyhlášky.