Sankcie pre JOJ za porušenie ľudskej dôstojnosti a pre TA3 za neobjektívnosť

Sankcie pre JOJ za porušenie ľudskej dôstojnosti a pre TA3 za neobjektívnosť

Prekročenie limitu reklám, zásah do súkromia v programe Bučkovci, či neobjektívna relácia na TA3 - boli dôvody sankcii, ktoré udelila na svojom poslednom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

 

Rada udelila spoločnosti MAC TV pokutu 5 tisíc eur za prekročenie povoleného množstva reklám vo filme Geronimo a Pasca v džungli v januári tohto roka a Nevyslovená pravda vo februári, keď JOJ Plus prekročila povolený limit 12 minút reklám za hodinu o viac ako 6 minút.
Ďalšie štyri tisíc eur dostala MAC TV za porušenie ustanovení o ochrane ľudskej dôstojnosti odvysielaním relácie Bučkovci – Slnko, seno, dedina v januári tohto roka na JOJ. „Spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom program zasiahol do práva na súkromie účinkujúcich v programe označených ako Jánovi rodičia," oznámila rada.
Markíza dostala pokutu 3 500 eur za hlasnú reklamu v rámci programu Stroskotanec v januári tohto roka. Zvuková intenzita reklamy v reklamnom bloku o cca 15:12 hodine bola o 17,4 dB vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného pred ním;

MAC TV dostala aj 3 tisíc eur za nedodanie rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania viacerých programov.

Pokutu tri tisíc eur dostal aj RTVS. V marci na Dvojke odvysielal program Prípad na vidieku, ktorý nesprávne klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.

TA3 dostala upozornenie na porušenie zákona za to, že v Správach TA3 v decembri minulého roka v príspevku Dva roky bez elektriny boli prezentované jednostranné a neúplné informácie o prípade rodiny Kollárikovej, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované. Ďalšie upozornenie na porušenie zákona dostala TA3 tiež za porušenie ustanovenia o objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov, keď v januári v programe Hlavné správy odvysielala príspevok Poslanecký prieskum nebude, v ktorom boli podľa rady prezentované jednostranné, neúplné a nezrozumiteľné informácie ohľadne vyjadrenia Daniela Lipšica na adresu riaditeľa žilinskej nemocnice, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované.

Rada zároveň začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV vo veci možného porušenia ustanovenia o objektívnosti a nestrannosti, ku ktorému mohlo podľa rady dôjsť došlo v príspevku NA STOPE – Ďalšie týrané deti! v programe Noviny a v príspevku VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí v apríli v rámci programu Noviny.