J&T Banka uviedla na trh ďalšiu emisiu dlhopisov JOJ Media House

Foto: J&T Banka Foto: J&T Banka


J&T Banka ako hlavný manažér emisie, umiestnila na trh dlhopisy mediálneho holdingu JOJ Media House v celkovom objeme 55 miliónov eur, informovala samotná J&T Banka.

 

 

Burza cenných papierov v Bratislave prijala emisiu k obchodovaniu na voľnom regulovanom trhu, pričom obchodovanie malo byť spustené od 21. augusta 2013.

Mediálny holding JOJ Media House je aktívny na trhoch Slovenska, Českej republiky a Rakúska. „V súčasnosti sme lídrom v ČR v oblasti outdooru, na Slovensku máme vedúce postavenie tak na televíznom trhu, ako aj v segmente vonkajšej reklamy. V Rakúsku sme vďaka novým investíciám získali postavenie dvojky na trhu, pričom práve tu vidíme ďalší potenciál sa rozvíjať. Som presvedčený, že trend rastu spoločnosti ešte upevníme," povedal predseda predstavenstva JOJ Media House Richard Flimel.

JOJ Media House je 100%-ným akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., a prostredníctvom spoločnosti Slovenská produkčná drží tiež 100% obchodný podiel spoločnosti MAC TV s.r.o., držiteľa licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ a TV JOJ PLUS a prevádzkovateľa internetových portálov joj.sk a huste.tv.

Päťročné cenné papiere v menovitej hodnote 1000 EUR nesú výnos 6,3 % p.a., ktorý bude vyplácaný ročne, vždy k 15. augustu v roku.

„Zdroje získané z emisií smerujú na investičné účely a v pokrízovom období pri ťažšej dostupnosti úverov slúžia ako motor rastu hospodárstva krajiny. Emisia JMH je celkovo šestnástou v poradí od konca roku 2011," povedal riaditeľ J&T Banky Andrej Zaťko.

Prvá výplata úrokového výnosu z dlhopisov bude splatná k 15. 8. 2014. J&T BANKA Bratislava je členom skupiny J&T.