Zamestnanci RTVS si vytvorili nové odbory, ktoré im majú pomáhať aj pri konfliktoch s vedením spravodajstva

Zamestnanci RTVS si vytvorili nové odbory, ktoré im majú pomáhať aj pri konfliktoch s vedením spravodajstva Ilustr. foto: RTVS

V RTVS vznikol nový Odborových zväz tvorivých zamestnancov Rozhlasu a televízie Slovenska (OZTZ RTVS).Bude slúžiť okrem štandardných funkcií prioritne aj ako podpora pre zamestnancov, ktorí by sa dostali do sporu s manažmentom, so stredným manažmentom, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj ostatnej tvorby - vzdelávanie, dokument, detská tvorba, dramatika.

Šéfom novej odborárskej organizácie je moderátor spravodajstva RTVS Miro Frindt. "Dodržiavame zákony, kritériá objektívnej žurnalistiky, dodržiavame Štatút programových pracovníkov RTVS," píše vo vyhlásení nový odborársky zväz.

"V OZTZ RTVS zriaďujeme pracovnú skupinu piatich zástupcov – odborníkov v oblasti televíznej a rozhlasovej žurnalistiky pôsobiacich na akademickej pôde. Ak ktorýkoľvek redaktor, moderátor, dramaturg, editor sa dostane do pracovného konfliktu s nadriadeným a bude potrebovať podporu, odbornú argumentáciu, môže s OZTZ RTVS a so spomínanou pracovnou skupinou konzultovať a formulovať stanoviská na svoju ochranu a ochranu obsahu vysielania verejnej služby," povedal Frindt.

V prípade právnej ochrany bude odborársky zväz spolupracovať s právnickou kanceláriou WISE3, a zväz je pripravený poskytnúť pomoc či zastupovanie na súde.