Déčko od ČT je najsledovanejšou detskou televíziou v Európe

Déčko od ČT je najsledovanejšou detskou televíziou v Európe

Nová detská stanica Českej televízie sa stala po piatich mesiacoch vysielania najsledovanejšou detskou verejnoprávnou televíziou v Európe. V januári dosiahla u detí vo veku 4-12 rokov rekordný podiel sledovanosti 21,68%.

 


"Déčko získalo väčší podiel na detskom publiku ako doteraz najsledovanejšie detské verejnoprávne televízie v Dánsku, Nemecku alebo Španielsku, ktoré majú za sebou roky vysielania," povedal generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák.

 

Denne sa na Déčko pozerá aspoň tri minúty viac ako 200 tisíc detí. "Deti majú záujem o všetky relácie. Sledujú klasický Večerníček a Štúdio Kamarát, ale aj nové zábavno-vzdelávacie relácie a hrané seriály," povedal výkonný riaditeľ Déčka Petr Koliha.

Detský sitcom Mazalové (Foto: ČT)

Súčasťou vysielania sú vzdelávacie programy, hraná a animovaná tvorba, publicistické magazíny a správy, lifestylové magazíny, súťaže a zábavné relácie, ale aj šport. Jednotlivé typy relácií sa v programe striedajú po krátkych 20-30 minútových úsekoch. Vznikajú aj bloky pre mladšie a pre staršie deti. "Nepriamo deti učíme, aby televíziu sledovali selektívne, podľa programu, nie plošne celý deň," vysvetľuje Koliha.

Najsledovanejšou reláciou je Večerníček. Sleduje ho v priemere viac ako štvrtina detí (share 26,29% v januári 2014)

Veľký záujem je aj o detský sitcom Mazalove, reláciu o varení Draci v hrnci ale aj denné Správičky a animované seriály.
Súčasťou konceptu je aj interaktívny web www.decko.cz. "Web je siamským dvojčaťom televízneho programu. Deťom ponúka doplnené televízne vysielanie formou on-line hier, interaktivitou. Má bohatý videoarchív relácií a množstvo tematických projektov, ako napríklad obľúbený virtuálny adventný či veľkonočný kalendár, "povedala vedúca detského webu Štěpánka Sunková.