Vyhlásenie Slovenskej filmovej a televíznej akadémie k voľbe riaditeľa RTVS

Vyhlásenie Slovenskej filmovej a televíznej akadémie k voľbe riaditeľa RTVS ILustr.foto: SFTA

K aktuálnej voľbe generálneho riaditeľa RTVS vydala Slovenská filmová a televízna akadémia toto stanovisko:

 

 

RTVS je inštitúcia, ktorá nielenže výrazne ovplyvňuje aktuálne dianie na Slovensku, formuje kultúrne vedomie, definuje hodnotové priority spoločnosti, ale aj významným spôsobom spoluvytvára náš audiovizuálny priestor. Nebolo to tak vždy. Pamätáme si na dobu, keď rezignovala na svoj verejnoprávny charakter a prestala si plniť svoje základné funkcie, i na obdobie, keď zastavila pôvodnú tvorbu a len vegetovala.

V posledných piatich rokoch sa podarilo Václavovi Mikovi a jeho spolupracovníkom verejnoprávny rozhlas a televíziu revitalizovať a vrátiť tejto inštitúcii dôveru divákov. Zmena sa výrazne prejavila najmä v televízii. Postupne sa rozšírila žánrová ponuka pôvodnej tvorby.

Na obrazovku sa vrátili detské programy, televízne seriály, hrané i dokumentárne filmy, ktoré reflektujú našu minulosť i súčasné dianie na Slovensku. Považujeme za dôležité, že vzrástla nielen kvantita, ale hlavne kvalita vysielaných programov. Diela, na ktorých sa podieľala RTVS, boli uvedené a ocenené na prestížnych svetových prehliadkach a festivaloch po celom svete: v Berlíne, v Toronte, v Benátkach, v Cannes.

S radosťou sledujeme, že vysielanie verejnoprávnej televízie si znovu získava dôveru domácich divákov i to, že sa opäť stáva neoddeliteľnou súčasťou európskeho audiovizuálneho priestoru. Pribúdajú medzinárodné koprodukcie, o naše programy majú čoraz väčší záujem zahraniční partneri.

Teší nás, že nejde len o náhodné úspechy, ale o výsledky dlhodobej koncepčnej práce. Sme si vedomí, že proces rekonštrukcie RTVS nie je zavŕšený. V súčasnej dynamicky sa vyvíjajúcej dobe sa menia nielen technológie, ale hlavne funkcie a úlohy médií v spoločnosti. Kontinuita transformácie verejnoprávneho rozhlasu a televízie by však mala pokračovať. Ide o dlhodobý projekt, ktorý vyžaduje všestrannú spoločenskú podporu, garanciu nezávislosti a systematické financovanie.

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pristúpili k voľbe generálneho riaditeľa RTVS zodpovedne, aby pri svojom rozhodovaní zaujali odborné stanovisko a nepodľahli krátkodobým straníckym záujmom.

Dúfame, že pri posudzovaní jednotlivých kandidátov nebudú prihliadať len na slovné deklarácie, ale hlavne na výsledky ich doterajšej práce. Pre rozvoj demokratickej, kultúrnej a vzdelanej spoločnosti je to nesmierne dôležité.