Rada potrestala Markízu za príspevok, v ktorom lekára vykreslila ako opilca

Reprofoto Markíza Reprofoto Markíza

Redaktor Markízy prišiel za lekárom do ambulancie a pýtal sa ho, či pil. Keď mu povedal, že iba vodu, redaktor zavolal políciu, ktorá dala lekárovi fúkať. Ukázalo sa, že lekár ťažšie chodí aj hovorí, no nebol ani opitý a ani nikomu nič zlé neurobil.


Reportáž vyvolala silnú kritiku verejnosti aj ľudí z obce pod Tatrami, ktorí si lekára chvália. Na Licenčnú radu prišlo až 77 sťažností. Podľa nich v príspevku došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti lekára a pošpineniu jeho mena tým, že bol obvinený z opitosti počas výkonu služby a redaktor sa správal k lekárovi nevhodne.

Viac: Markíza to s reportážou o lekárovi, ktorý nepil alkohol, prehnala

Podľa dnešného rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu Markíza v príspevku porušila ustanovenie zákona o ochrane ľudskej dôstojnosti, začo musí odvysielať oznam o porušení zákona.

Vyberáme zo stanoviska Kancelárie RVR:

Príspevok svojim spracovaním a spôsobom prezentácie lekára mohol zasiahnuť do jeho ľudskej dôstojnosti a základných práv. Napriek vedomosti o zlom zdravotnom stave a vysokom veku, ako aj o tom, že test nepreukázal požitie alkoholu, tvorcovia spracovali príspevok tak, že lekár bol prezentovaný ako osoba podozrivá, že ordinuje pod vplyvom alkoholu, resp. liekov, a ohrozuje tým zdravie svojich pacientov. Správanie lekára bolo označené ako „zvláštne". Prístup redaktora voči lekárovi bol podozrievavý a nátlakový.

Vyvolával dojem, že redaktor je vopred presvedčený o užití nepovolených látok a na lekárovi si chce vynútiť priznanie. Informácie o zlom zdravotnom stave ako príčine zhoršených fyzických prejavov akoby nebral do úvahy (redaktor sa neuspokojí s negatívnym testom na alkohol a ďalej zisťuje, či lekár nepožil lieky, pričom predtým informoval, že lekár prekonal infarkt, výmenu bedrového kĺbu a operácie nôh a rúk).

Redaktor kládol lekárovi v súvislosti s jeho zdravotným stavom a skutočnosťou, že berie tabletky proti bolesti sugestívne otázky týkajúce sa jeho spôsobilosti vykonávať svoju prácu: „Nebojíte sa, že môžete nejakým spôsobom ublížiť pacientom?", „Nebolo by lepšie zostať doma?", „Prečo nezostanete?".

Redaktor tiež lekára pranieroval za to, že si v čakárni pred ambulanciou zapálil cigaretu: „To bežne fajčíte pred ambulanciou?"
Celkovo pôsobila komunikácia redaktora voči osobe lekára znevažujúco a zaujato.