Detská nemocnica na Kramároch spustila web pre rodičov a deti o COVID-19 (VIDEO)

Detská nemocnica na Kramároch spustila web pre rodičov a deti o COVID-19 (VIDEO)

Národný ústav detských chorôb v Bratislave spustil špeciálny web o nákaze COVID-19, na ktorom sa rodičia dozvedia všetky informácie, ktoré sa týkajú COVID-19 a zdravia ich detí.

Web sa nachádza na stránke http://covid.nudch.eu  a má sekciu s praktickými informáciami pre rodičov aj deti.

„Terapeutická komunikácia, ktorú už rok presadzujeme v našej nemocnici prináša prvé úspechy, preto sme rovnaký princíp zvolili aj v súčasnej situácii. Nechceme robiť paniku, chceme ešte viac pomôcť rodičom zdravých, ale aj chorých detí, ktorí potrebujú mať všetky relevantné informácie na jednom mieste,“ povedal generálny riaditeľ Ladislav Kužela.

Web ponúka odpovede napríklad na tieto otázky:
 

Špeciálnu kategóriu tvoria otázky a odpovede pre deti s chronickými ochoreniami. Web má aj video sekciu, kde sú všetky videa, ktoré nemocnica urobila špeciálne pre deti s témou COVID-19.

Web ponúka na stiahnutia aj špeciálne číslo Doktoronovín – nemocničného časopisu, ktorý sa aktuálne venuje iba jednej téme a to COVID-19, urobený je pre deti ako komix.

Web ponúka aj na stiahnutie aplikáciu, ktorú vyvinula nemocnica pre rodičov. Jej cieľom je aj včasné varovanie, predovšetkým pri náhlej zmene zdravotného stavu dieťaťa a rovnako aplikácia ponúka aj návody na základné poskytnutie prvej pomoci.


„Správne edukovaná verejnosť je presne to, čo v tejto situácii pomôže, aby sa nešírila panika, ale zase, aby sa nerobili zbytočné chyby v procese boja proti tomuto vírusu,“ povedal šéf nemocnice.


Národný ústav detských chorôb nevynaložil na kampaň žiadne finančné prostriedky. „Všetky materiály, ako aj videá si robíme vo vlastnej réžii,“ píše nemocnica.