Twitter bude pomáhať pri meraní sledovanosti televízií

Twitter bude pomáhať pri meraní sledovanosti televízií

Spoločnosť Twitter oznámila partnerstvo so známou spoločnosťou na meranie sledovanosti Kantar Media.

 

 

Kantar Media, známa spoločnosť v oblasti merania sledovanosti, oznámila dnes strategické spojenectvo so sociálnou sieťou Twitter. Zámerom je vytvorenie nového balíka nástrojov na podporu plánovania a analýz pre televízny priemysel vo Veľkej Británii, web Omédiách,com o spojenectve informovala spoločnosť TNS Slovakia, ktorá je členom európskej asociácie marketingového výskumu ESOMAR.
Prvý z nových produktov bude komerčne dostupný pre britské televízne spoločnosti, mediálne agentúry a zvyšku mediálnej sféry v roku 2014. „Tieto nástroje budú prinášať sociálne televízne dáta z Twitteru spolu s odborným výskumom sledovanosti spoločnosti Kantar Media, čím umožnia televíznym spoločnostiam vyhodnotiť programy a seriály, efektívnejšie plánovať promovanie programov a pomáhať nákupcom a predajcom reklamného priestoru komplexnejšie integrovať sociálne dáta do televízie ako súčasti mediálneho mixu," píše spoločnosť v tlačovej správe.
"Rozruch okolo sociálnych médií v televíznom odvetví stále rastie a naberá na význame. V posledných rokoch televízne spoločnosti a podobne aj zadávatelia zažívajú dynamický rast a zvyšujúci sa rozruch týkajúci sa televízneho programovania a reklamy. V oblasti sociálnych medií je Twitter jediná platforma, ktorá je verejná, v reálnom čase a konverzačná. Tieto vlastnosti spravili z Twitteru jedinečný súbor dát na účely škálového merania konverzácie o TV na sociálnej sieti a prináša nové nástroje pre televízne spoločnosti, agentúry a značky, aby pochopili a posilnili sociálnu angažovanosť v oblasti ich programovania," povedal Andy Brown, šéf agentúry Kantar Media.
"Televízia a Twitter sú silno komplementárne formy médií," povedal COO sociálnej siete Twitter Ali Rowghani. "Naši užívatelia radi používajú Twitter počas sledovania televízie na to, aby mohli komunikovať a zapojiť sa do živej spoločenskej konverzácie o TV. Týmto spôsobom sa Twitter stal živým spoločníkom pri sledovaní televízie pre milióny ľudí vo Veľkej Británii a po celom svete," dodal.