EÚ sa predbežne dohodla na covidpasoch, ktoré majú zjednodušiť cestovanie

EÚ sa predbežne dohodla na covidpasoch, ktoré majú zjednodušiť cestovanie Ilustr. foto MZ SR

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ dospeli vo štvrtok k predbežnej dohode o zavedení digitálneho osvedčenia EÚ pre COVID, ktorý by mal počas pandémie uľahčiť voľný pohyb v Únii.

Osvedčenie, ktoré bude k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme, potvrdí, že jeho držiteľ bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, absolvoval negatívny test na prítomnosť nového koronavírusu, prípadne toto ochorenie prekonal. V skutočnosti teda budú existovať tri druhy certifikátov. Spoločný rámec EÚ umožní členským štátom vydávať osvedčenia, ktoré budú akceptované v ďalších krajinách Únie.

Nariadenie o digitálnom osvedčení EÚ pre COVID by malo byť účinné po dobu dvanástich mesiacov. Osvedčenie však nebude podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ, nepôjde ani o cestovný doklad.

Podpora dostupnosti testov z rozpočtu EÚ

Európska komisia sa s cieľom zvýšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť testovania na nový koronavírus zaviazala zmobilizovať aspoň 100 miliónov eur z nástroja núdzovej podpory, ktoré sa použijú na nákup testov na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2 za účelom ich využitia v súvislosti s vydávaním nových osvedčení. Tieto prostriedky by mali pomôcť najmä osobám, ktoré často prekračujú hranice kvôli práci, škole, návšteve príbuzných, zdravotnej starostlivosti či starostlivosti o blízkych, ako aj pre kritický personál.

Vyjednávači sa tiež dohodli, že v prípade potreby môže byť na nákup testov uvoľnených ďalších 100 miliónov eur. Takéto rozhodnutie však bude podliehať schváleniu rozpočtových orgánov Únie.

Členské štáty by nemali v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, napríklad karanténu, samoizoláciu alebo testovanie, pokiaľ nie sú primerané a nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného zdravia. Pri prijímaní takýchto opatrení by mali byť zohľadňované dostupné vedecké poznatky vrátane epidemiologických údajov zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upovedomení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení.

Členské štáty budú musieť akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine Únie potvrdzujúce zaočkovanie vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti ide o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Vlády členských štátov sa budú môcť rozhodnúť, či uznajú aj osvedčenia vydané inou krajinou Únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá bola odobrená iba v procese vnútroštátnej núdzovej autorizácie, prípadne potvrdenia o zaočkovaní vakcínou zo zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).