Povinnosť používať digitálny COVID preukaz sa predĺži ešte o jeden rok

Povinnosť používať digitálny COVID preukaz sa predĺži ešte o jeden rok Ilustr. foto: EP

Európsky parlament vo štvrtok podporil zachovanie platnosti súčasných pravidiel digitálneho COVID preukazu EÚ na ďalší rok. Členské štáty by tak mohli preukaz využívať do júna 2023.

Digitálny COVID preukaz EÚ bol zavedený v júni 2021 na obdobie 12 mesiacov s cieľom uľahčiť voľný pohyb v Európe počas pandémie.

Plénum EP umožnilo Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci začať rokovania s členskými štátmi o predĺžení platnosti schémy digitálneho COVID preukazu EÚ, ktorá mala podľa aktuálne platných pravidiel fungovať iba do 30.júna, na ďalších 12 mesiacov. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby občania EÚ mohli využívať svoje právo voľného pohybu bez ohľadu na vývoj pandémie COVID-19.

Zmeny v pravidlách by tiež členským štátom mali umožniť vydávať potvrdenia o testovaní novým typom antigénových testov.

Prehodnotenie pravidiel o šesť mesiacov

Poslanci upravili návrh z dielne Európskej komisie tak, aby zdôraznili, že členské štáty by sa mali vyhýbať ďalším obmedzeniam slobody pohybu držiteľov preukazu, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Takého obmedzenia by však podľa nich mali byť limitované a primerané na základe najnovších vedeckých odporúčaní Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Výboru EÚ pre zdravotnú bezpečnosť.

Zákonodarcovia tiež žiadajú Komisiu, aby po šiestich mesiacoch od predĺženia platnosti digitálneho COVID preukazu EÚ posúdila, či je schéma stále potrebná a primeraná. Poslanci chcú, aby platila čo najkratšie a bola zrušená hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí.

Rokovania s Radou ministrov EÚ s cieľom dohodnúť sa na predĺžení platnosti digitálneho COVID preukazu sa môžu začať okamžite, aby boli pravidlá zavedené skôr, ako 30. júna vyprší platnosť súčasnej schémy.