Európsky parlament dal zelenú aktu o digitálnych trhoch, ktorý má zamedziť nekalým obchodným praktikám

Európsky parlament dal zelenú aktu o digitálnych trhoch, ktorý má zamedziť nekalým obchodným praktikám Ilustr. foto: EP

Európsky parlament (EP) dal zelenú aktu o digitálnych trhoch, ktorého cieľom je vrátiť na digitálny trh konkurenciu a zamedziť nekalým obchodným praktikám veľkých internetových platforiem. O finálnej podobe dnes odsúhlaseného textu teraz môžu začať rokovania s členskými štátmi dvadsaťsedmičky.

Novinka má únijným štátom pomôcť vyrovnať sa s dominantným vplyvom veľkých firiem, ako sú Meta (Facebook), Google, Amazon či Apple, označované ako „gatekeepers“, teda spoločnosti významne ovplyvňujúce prevádzku a podobu diania na internete. Europarlament sa vo svojej definícii priklonil k tomu, že spoločnosti musia podnikať najmenej v troch štátoch únie a mať trhovú kapitalizáciu cez 80 miliárd eur.

Podľa Európskej komisie (EK) takéto firmy často zámerne sťažujú konkurenciu menším firmám. Návrh preto zakazuje niektoré postupy, ktoré platformy využívajú. Umožňuje komisii preverovať a pokutovať on-line gigantov za správanie, ktoré bude v rozpore s týmito pravidlami.

"Digitálni obri preukázateľne porušujú pravidlá hospodárskej súťaže. Často preto vídame v titulkoch zmienky o miliardových pokutách pre technologické giganty. Riešiť tieto porušenia pravidiel prípad od prípadu je ale neefektívne a pre podporenie konkurenčného prostredia na trhu neúčinné. Akt o digitálnych trhoch preto nastavuje pravidlá, ktoré tento problém rieši komplexne,“ uviedol český pirátsky podpredseda EP Marcel Kolaja, ktorý je tieňovým spravodajcom návrhu. Podľa neho budú mať používatelia možnosť napríklad komunikovať naprieč sociálnymi sieťami. Ďalšie pravidlá majú podporiť inovácie a lepšie chrániť spotrebiteľov. "Pre Európu je to skutočne významný krok. Môžeme očakávať, že pravidlá pre európsky trh budú ovplyvňovať digitálne trhy aj celosvetovo, podobne ako sa to stalo napríklad pri pravidlách na ochranu osobných údajov," dodal Kolaja.

Podpredsedníčka EP Dita Charanzová (ÁNO), ktorá sa na vyjednávaní digitálnej agendy podieľa, uviedla, že Akt o digitálnych trhoch prinesie väčšiu slobodu používateľom a podporí malé a stredné firmy. "Keď otvoríme trh viacerým spoločnostiam, ťažiť z toho budú hlavne spotrebitelia, ktorí zrazu dostanú väčšiu ponuku. V súčasnej dobe nemá užívateľ napríklad iPhonu možnosť vybrať si aplikáciu, o ktorú stojí. Výber má obmedzený ponukou, ktorú mu 'nadiktoval' Apple. A to sa Aktom o digitálnych trhoch zmení," vysvetlila.

Schválený text sa týka napríklad poskytovateľov on-line sprostredkovateľských služieb, sociálnych sietí, vyhľadávačov operačných systémov, internetových reklamných služieb či cloud computingu, ktorí napĺňajú definíciu "strážcov". Pokuty za porušovanie pravidiel sa budú pohybovať medzi štyrmi a 20 percentami celkového obratu.

Na základe dnes prijatej podoby textu môžu o jeho konečnej forme teraz začať rokovania s členskými krajinami bloku, ktoré svoju pozíciu odsúhlasili už v novembri. Rokovania tak začnú za francúzskeho predsedníctva v prvej polovici budúceho roka. O druhej časti "digitálneho balíka", ktorá sa týka digitálnych služieb, má plénum EP hlasovať v januári.