Orange s IPčkom spustili nový portál s cieľom podporiť bezpečné a zodpovedné využívanie internetu

Orange s IPčkom spustili nový portál s cieľom podporiť bezpečné a zodpovedné využívanie internetu

Spoločnosť Orange dnes v Deň pre bezpečnejší internet spustila nový portál beznastrah.online. Má za cieľ pomôcť predovšetkým rodičom a všetkým, ktorí pracujú s deťmi a záleží im na ich vývoji, prinášať informácie o rizikách a nástrahách internetu a ponúkať rady a odporúčania, ako ich eliminovať. Obsah portálu je pripravený odborníkmi, psychológmi a v spolupráci s IPčko ponúka bezplatnú, non-stop, anonymnú poradňu, iformuje Orange v tlačovej správe. 

Portál prináša informácie rozdelené do 6 hlavných oblastí, na ktoré Orange kladie dôraz:

• Začíname s internetom,
• Závislosť od internetu,
• Kyberšikana,
• Nevhodný obsah,
• Online predátori,
• Sebahodnota.

Používatelia na portáli nájdu tiež Online poradňu, ktorá bude v spolupráci s  odborníkmi z IPčko poskytovať bezplatné, anonymné, non-stop poradenstvo v otázke bezpečnosti a správania detí na internete priamo od psychológov. Učitelia a pedagógovia nájdu v sekcii Pre učiteľov užitočné materiály, vďaka ktorým sa žiaci a študenti v škole môžu dozvedieť viac o téme, otvoriť diskusiu a budovať si správne návyky. Rovnako sú tu dostupné aj informácie o relevantných grantových programoch Nadácie Orange ako je e-Školy pre budúcnosť či Zdravá duša školy.

„Dlhodobo kladieme dôraz na kvalitu našich sietí a spoľahlivosť služieb, preto je otázka bezpečnosti našich zákazníkov v online prostredí prirodzene jednou z našich najvyšších priorít. V boji proti kybernetickým útokom a zločinom chceme vystupovať čo možno najaktívnejšie. Súčasťou tohto sú nielen konkrétne technologické riešenia, ale aj široké spektrum aktivít s cieľom vzdelávať a viesť verejnosť k bezpečnému a zodpovednému používaniu technológií,“ povedal Martin Hromkovič, riaditeľ úseku marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky spoločnosti Orange Slovensko.

„Uvedomujeme si, že nesmierne rýchly technologický vývoj prináša stále nové nástrahy a riziká. Naším cieľom nie je len poskytovať pragmatické informácie a dáta, naopak – náš program od začiatku dopĺňame o tzv. psychologický rozmer. Ako prvá telekomunikačná spoločnosť sme začali hovoriť nielen o bezpečnostných nastaveniach, ale aj pomenovávať riziká a rizikové správanie na internete, a prinášať odporúčania, ako ich eliminovať. Ak sa internet a technológie využívajú správne, vedia mať pozitívny vplyv na všetkých používateľov, na ich vzdelávanie a rozvoj, deti nevynímajúc. Práve v tomto smere má byť nový portál nápomocný, najmä rodičom a pedagógom, ktorí sa v online svete sami potrebujú zorientovať a pomáhať deťom, aby aj pre nich bol internet bezpečným svetom,“ povedala Andrea Ungvӧlgyi, manažérka CSR a sponzoringu spoločnosti Orange Slovensko.

Spoločnosť predstavuje aj novú službu Online ochrana, ktorá poskytike zákazníkom bezpečnosť  v online prostredí, či už ide o mobilné alebo pevné internetové pripojenie. Dokáže zablokovať škodlivý obsah ešte predtým, ako by sa mohol dostať do zariadenia. "Bez námahy tak chráni pred čoraz častejšími rizikami, ktoré v súčasnosti neohrozujú len veľké firmy, ale aj bežného zákazníka. Unikátne na tejto službe je, že zákazník si do mobilu, tabletu, laptopu či iného zariadenia nemusí inštalovať žiadnu špeciálnu aplikáciu. Nová služba Online ochrana bude od 5. marca automatickou a bezplatnou súčasťou nového portfólia služieb Orangeu," informuje spoločnosť.