Za sedením dieťaťa pri mobile či tablete sa nenápadne spúšťajú mnohé zdravotné problémy

Za sedením dieťaťa pri mobile či tablete sa nenápadne spúšťajú mnohé zdravotné problémy Ilustr. foto: Orange

Mnohí rodičia výchovu často ponechávajú na tablety, počítače či televízory a možno si ani neuvedomujú, že ich dieťa zostáva pri obrazovke aj niekoľko hodín denne. Čo to môže spôsobiť a ako si nastaviť zdravé pravidlá?

Článok je súčasťou spolupráce Omediach.com a programu Beznastrah.online od Orangeu, ktorého cieľom je vzdelávať dospelých o tom, ako môžu chrániť deti a mladých pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií. Program prináša užitočné informácie a rady odborníkov, bezplatnú online poradňu a rovnomennú praktickú publikáciu pre rodičov. Súčasťou programu sú aj materiály pre učiteľov.

Odborníci už roky upozorňujú na to, aby sme u detí už od narodenia začali formovať zdravé návyky aj v oblasti používania technológií. Rodičia by nemali nechávať malé deti sedieť osamote celé hodiny pred obrazovkami. Priveľa času pred obrazovkami môže mať negatívny dopad na vývin dieťaťa. Z tohto dôvodu je potrebné kontrolovať čas dieťaťa strávený pred obrazovkou.

Čo je "čas strávený pred obrazovkou"

Zjednodušene povedané, je to akýkoľvek čas, ktorý strávime pri obrazovke. Zahŕňa to používanie telefónov, tabletov, počítačov, televízorov a videohier. Dieťa prežíva čas pred obrazovkou napríklad vtedy, keď pozerá televíziu alebo iný videoobsah, surfuje na internete, hrá videohry alebo používa sociálne médiá či iné aplikácie. Ak má dieťa k obrazovke nekontrolovaný a slobodný prístup kedykoľvek počas dňa, ba dokonca niekedy aj v noci, môže mu to vo výraznej miere ovplyvňovať život a spôsobiť aj množstvo problémov.

Problémy spojené s nadmerným používaním obrazoviek

1. Detská obezita

Výskum nórskej univerzity v Adger ukázal, že deti, ktoré pozerajú počas jedla televízor, majú vo zvýšenej miere tendenciu trpieť nadváhou alebo obezitou. Výskumníci, ktorí pozorovali 7915 detí vo veku 10 – 12 rokov z ôsmich európskych krajín, dospeli k záveru, že dokonca aj deti, ktoré jedli menej jedál za deň, no pozerali pri tom do obrazoviek, mali vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť nadváhou alebo obezitou.

Medzinárodná pracovná skupina v Londýne publikovala štúdiu, v ktorej dokázali, že deti, ktoré pri jedle sedia pred obrazovkou, majú kvôli častej reklame na nezdravé jedlá a nápoje tiež zvýšené riziko nadváhy. Štúdia bola robená na deťoch v USA, Austrálii a ôsmich európskych krajinách.

2. Problémy so spánkom

Problémy so spánkom môžu prísť hlavne vtedy, ak sa dieťa obrazovke venuje tesne pred spaním. Môže to byť spôsobené modrým svetlom vyžarovaným zo zariadení alebo ho môže ovplyvniť nevhodný obsah. Touto otázkou sa zaoberal aj americký magazín Pediatrics, ktorý zverejnil štúdiu podloženú výskumom Univerzity v Colorade. Podľa nej sú deti, ktorých mozog a oči sa stále vyvíjajú, na svetlo akejkoľvek obrazovky citlivejšie a zraniteľnejšie v porovnaní s dospelými a má to na ne viacero negatívnych dopadov. „Väčšina štúdií potvrdzuje, že deti a dospievajúci, ktorí sú vystavení dlhšiemu času pri elektronických zariadeniach, sú náchylnejšie aj na poruchy spánku,“ hovorí Monique LeBourgeois, jedna z autoriek štúdie.

Z viac ako 50 štúdií po celom svete, skúmajúcich deti vo veku 5 – 17 rokov, jasne vyplynulo, že až 90 percent z nich reagovalo na zvýšené sledovanie digitálnych zariadení neskorším zaspávaním, kratším a menej kvalitným spánkom. Svoju úlohu tu pritom zohrávajú biologické a neurologické faktory ako aj samotné okolité prostredie. Pretože detské oči ešte nie sú plne vyvinuté, deti sú v porovnaní s dospelými senzitívnejšie na dopad svetla v súvislosti s vnútornými telesnými hodinami. „Svetlo je prvoradým časomeračom nášho mozgu,“ vysvetľuje ďalej LeBourgeois. Keď sa svetlo dotýka sietnice oka vo večerných hodinách, potláča spánok podporujúci hormón melatonín, čím odďaľuje prirodzené zaspávanie a narúša nastavené biologické hodiny. Šošovky detí sú transparentnejšie ako šošovky dospelých, takže ich žiarenie zasahuje ešte bolestnejšie.

3. Zhoršené výsledky v škole

Viaceré štúdie naznačujú, že používanie obrazoviek môže mať vplyv na výkon vášho dieťaťa v škole. Výskum z januára roku 2023 ukazuje, že deti vystavené obrazovkám v priemere dve hodiny denne, dosahovali vo veku 9 rokov horšie výsledky v oblasti pozornosti a výkonných funkcií. Podľa štúdie JAMA Pediatrics z roku 2019, čím viac programov deti v televízii pozerajú a čím viac videohier hrajú, tým viac sa môže zhoršiť ich výkon v škole. Zatiaľ, čo štúdia zistila, že táto súvislosť bola obzvlášť výrazná medzi dospievajúcimi, článok publikovaný v časopise PLOS One naznačuje, že negatívnym spôsobom sú ovplyvňované aj mladšie deti. Keď deti vo veku 5 rokov prežívali viac ako dve hodiny času pred obrazovkou, vyskytli sa u nich vo výraznej miere problémy s pozornosťou v škole. Ako negatívna skutočnosť sa ukazuje aj pasívne sledovanie televízie, ktorá je vo viacerých domácnostiach zapnutá ako podmaz.

4. Zvýšené riziko agresie i depresie

Kanadská univerzita v Calgary robila pod vedením doktora Sheri Madigana výskum, v ktorom skúmali, ako vplýva čas strávený pri počítači alebo pri televíznej obrazovke na správanie detí. Do tohto výskumu spracovali 87 štúdií, v ktorých pozorovali vývoj 160 000 detí. Z ich výsledkov vyplýva, že takéto trávenie voľného času môže poznačiť ich vývoj, môžu sa zmeniť ich povahové črty a môžu sa u nich prejaviť viaceré komplikácie. V prvom rade je to porucha sústredenia, keďže môžu byť kvôli obrazovkám neustále roztržité. Vedci tiež zistili, že určité skupiny detí sa začali správať agresívnejšie. Okrem toho mali väčší sklon k psychickým problémom. Objavovala sa u nich depresia alebo úzkosť. Na mnoho vecí reagovali podráždene a zhoršila sa aj komunikácia s nimi.

Odborníci síce upozorňujú na to, že riziko zhoršenia správania nie je veľké, podľa ich výsledkov sa prejavilo u približne jedného percenta detí. Napriek tomu by rodičia mali brať do úvahy toto nebezpečenstvo, aby neprerástlo do chronického problému, ktorý sa neskôr bude ťažšie riešiť. Rodičia si tiež musia uvedomiť, že deti sú prostredníctvom obrazoviek ovplyvnené tým, čo vidia, vrátane násilia, sexu alebo užívania návykových látok. Keď sa neustále na to pozerajú, môže sa tak zvýšiť pravdepodobnosť, že deti budú chcieť niečo z toho skúsiť.

5. Oneskorenie vývinu detskej reči

Aj oneskorenie vývinu detskej reči vedci spozorovali u detí, ktoré trávia priveľa času pred obrazovkami. Deti sa neučia komunikovať pozeraním do obrazovky. Štúdie hovoria, že deti, ktoré prichádzajú k interaktivite so skutočnými živými ľuďmi sa učia prirodzene komunikovať. Ak nahradíme obrazovky za skutočný svet, deti budú mať stále slabšie komunikačné schopnosti.

6. Znižovanie kreativity

Elektronická hra môže vytlačiť úplne kreatívnu hru. Vedci analyzovali detské aktivity počas dňa a zistili spojenie medzi časom stráveným pred nejakou obrazovkou a zanedbávaním hry. Za každú jednu hodinu, ktorú dieťa venuje sledovaniu televízie počas týždňa, sa o 10 percent znížia jeho kreatívne aktivity.

7. Obrazovky vytláčajú iné aktivity

Nevytláčajú len komunikáciu s inými, spoločné hry, spánok a cvičenie. Majú vplyv aj na to, že dieťa má menej času na čítanie, kreslenie, konštrukčné hry, pobyt vonku, šport a všetky ostatné veci, ktoré môže robiť.