Európska komisia označila spoločnosť Booking za gatekeepera

Európska komisia označila spoločnosť Booking za gatekeepera

Európska komisia (EK) označila spoločnosť Booking za gatekeepera, teda vplyvný podnik, ktorý významne ovplyvňuje prevádzku internetu. Znamená to, že firma, ktorá prostredníctvom svojej služby Booking.com ponúka na internete krátkodobé ubytovanie, bude musieť spĺňať prísne povinnosti podľa nariadenia Únie o digitálnych trhoch.

 

Pojem gatekeeper zaviedol predvlani schválený únijný akt o digitálnych trhoch (DMA), podľa ktorého musia globálne digitálne firmy dodržiavať nové pravidlá, ktorých zmyslom je lepšie ochraňovať podnikanie ich menšej konkurencie. Pre spotrebiteľov by tiež malo byť jednoduchšie ľahko sa odhlásiť zo služieb danej platformy.

Firma označená ako gatekeeper musí okrem iného zdieľať viac informácií s menšou konkurenciou odkázanou na jej služby. Prísnejší bude aj dohľad nad protimonopolnými pravidlami či kontrola akvizícií menších spoločností tými veľkými. Firmám, ktoré sa normou nebudú riadiť, hrozia prísne sankcie, pokuty môžu dosiahnuť až desať percent celosvetového ročného obratu.

Spoločnosť Booking má teraz šesť mesiacov na to, aby splnila povinnosti, ktoré jej nariaďuje DMA. Do pol roka má EK predložiť podrobnú správu o tom, ako pravidlá dodržiava.

Cieľom DMA je zabezpečiť konkurencieschopné a spravodlivé trhy v digitálnom odvetví. Reguluje gatekeeperov, teda veľké digitálne platformy, ktoré predstavujú dôležitú bránu medzi podnikovými užívateľmi a užívateľmi digitálnych služieb.

Komisia vlani v septembri medzi gatekeeperov zaradila spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft. Týchto šesť firiem malo povinnosť do tohtoročného 7. marca plne dodržiavať všetky povinnosti v oblasti DMA.

EK aktuálne posudzuje, či je gatekeeperom aj sociálna sieť X, rozhodne o tom do piatich mesiacov.