RTVS nechce mať na webe nič spoločné s červenou papričkou

RTVS nechce mať na webe nič spoločné s červenou papričkou Foto: fatchilli.com

RTVS rozviazala zmluvu so spoločnosťou Fat Chilli, ktorá jej od roku 2003 spravovuje web stv.sk.

 

 Generálny riaditeľ Václav Mika ukončil dlhoročnú spoluprácu RTVS (predtým STV) so spoločnosťou Fat Chilli na tvorbe webu televízie. Václav Mika podpísal so spoločnosťou dohodu o ukončení zmluvných vzťahov a vysporiadaní vzájomných práv a povinností. RTVS musí na základe tejto dohody vyplatiť Fat Chilli 90 tisíc eur (podľa Centrálneho registra zmluv je to 90 tisíc, v samotnom texte dohody je suma 75 tisíc bez DPH). Mika ukončil platnosť troch zmluvných vzťahov, z ktorých jeden začínal ešte v roku 2003. Záväzky na poskytovanie IT služieb spojených so správou webu na viac ako desaťročie sú v súčasnosti neobvyklé.

Predmetom prvej zmluvy z roku 2003 bol záväzok "vytvoriť webovú aplikáciu v globálnej sieti Internet za účelom komerčného poskytovania služieb na doméne stv.sk."
Druhá bola servisná zmluva z roku 2004, jej predmetom bolo "zabezpečiť na doméne stv.sk štandardný servis a zmeny nad rámec štandardného servisu."

V júni minulého roka bola podpísaná ďalšia zmluva na dodávku služieb technickej podpory a rozvoja aplikácií s názvom Chillout Publisher, StarShop a SpeakOn na doméne stv.sk a súvisiacich platformách. Prvé dve zmluvy ukončil Mika k 10. máju a zaviazal RTVS uhradiť fakturované záväzky. Od 10. júna zaniká aj tretia zmluva.
Súčasťou dohody sú aj podrobnosti ohľadom premigrovania dát zo serverov Fat Chilli na server RTVS.

Súčasťou dohody je klauzula, že „účastníci dohody prehlasujú, že okolnosti rokovaní predchádzajúcich tejto dohode, ako aj dôvody kvôli ktorým k rokovaniam o tejto dohode a k uzavretiu tejto dohody došlo, sú dôverné a po dobu desiatich rokov od podpisu tejto dohody budú predmetom obojstrannej mlčanlivosti."
Finančný limit zmluvy z minulého roka bol stanovený na 387 500 eur bez DPH. Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu zmluvy.

Ukončenie zmluvných vzťahov podľa slov hovorcu RTVS súvisí s prechodom správy webu z externého do interného prostredia pod sekciu marketingu a komunikácie, ktorá bude mať na starosti prípravu nového spoločného webového sídla RTVS a budovanie nových médií. "Podpis tejto dohody korešponduje so zámerom nového vedenia RTVS dostať web a nové médiá pod správu RTVS," povedal pre Omédiách.com hovorca RTVS Richard Šümeghy.

Web STV bol často terčom kritiky. Jeho dizajn je roky zastaralý, nesleduje nové trendy. Navyše web STV je len informačnou platformou klasickej televízie. Moderné televízie využívajú web ako ďalšiu programovú službu, má samostatný obsah, nezávislý od televízie. Web takto využíva napríklad Česká televízia, ale čiastočne aj JOJ a Markíza.

Odporúčam aj: Hokejový web k MS je hanbou Slovenskej televízie

Oprava: Pôvodne bolo v článku napísané, že Fat Chilli pripravovala pre RTVS aj relácie Piknik klub a Galileo, čo nie je pravda, pripravovala ich firma s podobným názvom Studio Chilli.