Internet by sme deťom nemali zakazovať. Mali by sme ich učiť používať ho správne

Internet by sme deťom nemali zakazovať.  Mali by sme ich učiť používať ho správne

Internet sa veľmi rýchlo stal neoddeliteľnou súčasťou života dospelých, ale aj tínedžerov a detí. Tie si bez online pripojenia nevedia predstaviť svoj deň. Internet sa už od útleho detstva stáva ich primárnym zdrojom informácií, ale aj hlavným sprostredkovateľom sociálneho kontaktu s rovesníkmi. Nadácia Orange vo svojom grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre spoločenské a pracovné prostredie 21.storočia.

 A nie je to len grantový program Nadácie, ktorým Orange reaguje na aktuálnosť doby, pretože chápe, že digitálne technológie sú nevyhnutnou súčasťou bežného života a prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. V súlade s posolstvom svojej stratégie v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania - Všetci máme veľkú moc, všetci máme veľkú zodpovednosť - hľadá možnosti, ako učiť ľudí používať mobilné technológie správne a efektívne prostredníctvom viacerých svojich iniciatív.

Nadácia Orange v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti, ktoré sú pre ne nevyhnutné v dnešnej technologickej dobe. „Ak rodičia či pedagógovia nemajú základné znalosti s počítačom, tak sa s deťmi nemôžu rozprávať o tom, aké nástrahy ich na internete čakajú. Ak deti majú viac vedomostí o technológiách, potom je tam riziko, že rodičia alebo pedagógovia ich nevedia odkontrolovať, nevedia určiť, čo robia ich deti, a teda vhodne reagovať na vzniknuté situácie a problémy. Nie je správne, aby sme deťom technológie zakazovali, ale aj my dospelí sa musíme snažiť držať krok s deťmi,“ vysvetľuje členka hodnotiacej komisie grantového programu e-Školy pre budúcnosť a zároveň učiteľka na ZŠ a doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Nika Klimová.

Odporäťame aj: Orange spúšťa globálnu komunikačnú kampaň na podporu rozumného a bezpečného používania digitálnych technológií (VIDEO)

Grantový program je vhodný pre všetky školy a učiteľov, ktorí chcú svoje vyučovanie posunúť na vyšší level a majú záujem odovzdať svojim študentom informácie o technológiách pútavým a inovatívnym spôsobom: „Často sa stáva, že učiteľ má nápad, ako svoje vyučovanie vylepšiť, chce dať svojim žiakom to najlepšie, ale chýbajú mu financie. Nadácii Orange záleží na tom, aby boli projekty efektívne, edukatívne a aby žiakov naučili čo najviac. Preto sa program zaoberá najmä zodpovedným využívaním technológií a bezpečným internetom,“ dodala Nika Klimová.

Program e-Školy pre budúcnosť dáva už po 6-krát príležitosť učiteľom základných a stredných škôl a mimovládnym organizáciám podporiť ich inovatívne nápady v oblasti prístupu k vzdelaniu a využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Školy a mimovládne organizácie sa môžu zamerať na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania, rozvoja informačného myslenia či mediálnej výchovy. Jedným z hlavných cieľov je, aby sa mladí ľudia, študenti a žiaci po boku svojich učiteľov a mentorov naučili kritickej práci s mediálnym obsahom a zodpovednému a bezpečnému využívaniu technológií vo svojom živote. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa kvalita života v našej spoločnosti neustále zlepšovala, preto sa v Nadácii Orange snažíme pomáhať tam, kde vidíme priestor na zlepšenie. Technológie sa stali nutnou súčasťou našich životov a je veľmi dôležité vedieť ich používať tak, aby pre nás boli prínosom. Celkovo sme za päť rokov dostali 581 vzdelávacích projektov, z ktorých sme až 228 finančne podporili,“ povedala Milica Danková, manažérka Nadácie Orange a špecialistka CR. Príklady podporených projektov si môžete pozrieť na stránke Nadácie.