Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne bude Juraj Barta

Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne bude Juraj Barta Foto: Slovenská sporiteľňa

Retailové bankovníctvo v najväčšej banke na trhu povedie Juraj Barta. Jeho nomináciu na funkciu člena predstavenstva dnes schválil Nominačný výbor dozornej rady banky. Juraj Barta preberie pozíciu po Zdeňkovi Románkovi, ktorý od začiatku februára pôsobí mimo skupinu Erste. Menovanie Bartu do predstavenstva musí ešte potvrdiť Európska centrálna banka. Malo by sa tak stať v najbližších mesiacoch, informuje banka v tlačovej správe. 

„Hovorí sa, že vždy, keď niečo končí, niečo iné začína. U nás to teraz neplatí, nič nekončí a nič nezačína – pokračujeme v našej ceste stať sa najlepším poradcom pre život a podnikanie našich klientov. Možno po nej skúsime ísť ešte o niečo rýchlejšie a odvážnejšie – aj keď už tempo nasadené Zdeňkom Románkom je impozantné. Bude pre mňa cťou a potešením sprevádzať najlepší retailový tím na slovenskom bankovom trhu týmto dobrodružstvom tak, aby sme boli užitoční pre našich klientov, pre banku, pre Slovensko a aby nás to všetkých bavilo,“ povedal k svojej novej roli Juraj Barta.

Juraj Barta absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave so zameraním na fyziku a manažment, v banke pôsobí už skoro 18 rokov. Do predstavenstva sa presúva z pozície riaditeľa odboru digitálnych a omnikanálových ciest. V minulosti mal na starosti analýzy trhu, bol hlavným ekonómom banky, neskôr šéfoval marketingu. Uplynulé roky zodpovedal za vývoj elektronických kanálov a digitálny predaj. Riadil kľúčové projekty  digitalizácie (George, nová webová stránka), mal na starosti vyhľadávanie nových možností digitálneho predaja služieb i využitia dát.  Viedol aktivity digitálnej transformácie v retailovom segmente, ktorých výsledkom bol aj vznik niekoľkých LAB-ov. Je členom rady pre digitálnu stratégiu v skupine Erste (Erste Group Digital Strategy Board). 

„Som rád, že riadenie retailu preberá práve Juraj, ktorý je spojený s našou bankou takmer celý svoj profesijný život. Slovenskú sporiteľňu dokonale pozná, má bohaté skúsenosti s digitálnymi a retailovými projektmi a spúšťaním nových inovácií, nevynímajúc tú najvýznamnejšiu, nášho Georgea. Spolu s ostatnými kolegami z predstavenstva sa teším na budúcnosť a ešte intenzívnejšiu spoluprácu,“ povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.