Hrdinský príbeh vyzýva na pomoc všetkým mamám bez rozdielu (VIDEO)

Hrdinský príbeh vyzýva na pomoc všetkým mamám bez rozdielu (VIDEO) Reprofoto spot Slovenskej sporiteľne

Pri príležitosti Dňa matiek vzdáva Nadácia Slovenskej sporiteľne hold materstvu. Na pozadí aktuálnej situácie na Ukrajine prináša hrdinský príbeh matky, ktorá sa napriek náročným podmienkam dokáže s láskou postarať o svoje dieťa. Tento  príbeh je ikonickým obrazom lásky matky k svojmu dieťaťu. Najväčšia banka tak venuje svoj mediálny priestor téme pomoci mamám a nasadí televízny spot, ktorým chce poďakovať a vyzdvihnúť ich každodenné hrdinstvá.

Nadácia Slovenskej sporiteľne súčasne prerozdelí sumu 20-tisíc eur medzi päť neziskových organizácii, ktoré rôznymi spôsobmi pomáhajú mamám v núdzi. Podporí občianske združenia JEDEN RODIČ, Návrat, Cesta von, Dobrý Anjel a MyMamy. Tiež prostredníctvom kampane inšpiruje aj ľudí, aby podporili vybranú organizáciu ľubovoľným príspevkom. Viac informácií nájdu ľudia na webe www.pomozmame.sk

„Sme presvedčení, že v dnešnej neľahkej dobe je dôležité pripomenúť si dôležitú úlohu, ktorú mamy plnia v životoch detí a celej spoločnosti. Rozhodli sme sa im preto poďakovať a poukázať na to, aké prekážky musia neraz prekonať vo svojom najnáročnejšom životnom povolaní. Naše ďakujem a podpora patrí všetkým mamám bez rozdielu: slovenským, rómskym, ukrajinským, ale aj náhradným, mamám samoživiteľkám, mamám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, či mamám, ktoré bojujú so závažným ochorením – svojím alebo svojho dieťaťa, teda úplne všetkým,“ vysvetľuje Barbara Henterová z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Emotívny spot ľudia uvidia počas Dňa matiek v televízii a počas celého nasledujúceho týždňa aj v online priestore.

„Nadačnou kampaňou sa snažíme vyzvať k pomoci všetkým mamám bez rozdielu. Láska a pomoc sú silou, ktorá dokáže meniť budúcnosť konkrétnych jednotlivcov a  rodín.  Som nesmierne hrdá, že sa nám podarilo vďaka všetkým tvorcom priniesť práve v tomto čase do verejného priestoru dôležitý odkaz, ktorý sa snaží o scitlivenie spoločnosti a inšpiráciu k spolupatričnosti,“ povedala Dáša Juríková, riaditeľka Brand HUB-u Slovenskej sporiteľne.

Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je v súlade s hodnotami banky prispievať k lepšiemu životu a budúcnosti na Slovensku. Prostredníctvom svojich grantových programov a partnerstiev s neziskovými organizáciami každoročne investuje viac ako 1 milión eur do rozvoja vzdelávania, udržateľnosti, zdravého životného štýlu, sociálnej pomoci, dostupného bývania a občianskej spoločnosti.

Vizitka kampane:

Klient: Slovenská sporiteľňa
Kreatívna agentúra: Zaraguza
Creative Directors: Milan Malý, Ondrej Kořínek
Strategist: Pavol Minár
Art Director: Milan Malý
Copywriter: Ondrej Kořínek
Account Manager: Barbora Javorová
Account Director: Marek Kabát
Produkcia: Hitchhiker Films
Režisér: Paulína Mačáková
Fotograf: Šymon Kliman
Mediálna agentúra: Wavemaker