Bezdetné domácnosti utrácajú viac za svojich štvornohých miláčikov

Bezdetné domácnosti utrácajú viac za svojich štvornohých miláčikov

Bezdetné domácnosti minú v priemere až o 40 percent viacej prostriedkov na krmivo pre psov, než domácnosti s deťmi. 

Štvornohých miláčikov nájdeme v slovenských a českých domácnostiach naozaj veľa. Vypovedá o tom aj fakt, že krmivo pre psov alebo mačky v roku 2013 nakúpila viac než polovica českých domácností a viac než 40 percent slovenských domácností.
Tieto zistenia vyplývajú zo Spotrebiteľského panelu firmy GfK.

Na Slovensku sa v minulom roku priemerná útrata dostala skoro k 70 eurám na jednu domácnosť. Napriek tomu, že priemerná útrata medziročne vzrástla, celková kategória zaznamenala kvôli odlivu kupujúcich medziročný pokles o viac než 2 milióny EUR.

Snaha viacej si strážiť svoje výdavky sa zrejme podpísala aj na nižšej priemernej útrate za jednotlivé nákupy v Čechách. Nemalou mierou k tomu prispel aj zvyšujúci sa podiel nákupov v akcii. Takmer 40 percent útraty českých domácností na túto kategóriu nakupovali prostredníctvom akčných nákupov.

Oproti tomu sa na Slovensku nakupuje v akcii menej. Na akciové nákupy tu pripadá len o niečo viacej než jedna pätina výdavkov domácností, teda výrazne menej než v Čechách.

Štvornohý kamarát ako „náhrada" detí

„Aj keď štvornohý člen rodiny často prichádza v súvislosti s plnením detských prianí, hrajú domácnosti s deťmi v tejto kategórii v oboch krajinách viac menej druhé husle. Jednak sa na výdavkoch na túto kategóriu podieľajú „len" asi pätinou, ale tiež v priemere na jedného kupujúceho míňajú výrazne menej, než bezdetné domácnosti. Tento rozdiel je prevažne viditeľný u krmiva pre mačky, kde české domácnosti bez detí minú v priemere takmer dvakrát viac než domácnosti s deťmi. Na Slovensku je tento rozdiel viac zrejmý u krmiva pre psov, za ktoré bezdetné domácnosti minú v priemere až o 40 percent viacej, než domácnosti s deťmi," dopĺňa Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director, GfK.