Skupine Slovak Telekom stúpa počet zákazníkov pevnej i mobilnej siete, rastú aj výnosy a EBITDA Foto: Telekom

Skupine Slovak Telekom stúpa počet zákazníkov pevnej i mobilnej siete, rastú aj výnosy a EBITDA

10.11.2017 13:22 | Marketing | PR

Prevádzkový zisk EBITDA za tri kvartály 2017 mierne stúpol na 243,9 milióna EUR. Pri neustálych investíciách do sietí či technológií je to výborný výsledok, reflektuje profitabilitu a súčasne investície do trhu a zákazníkov.

 

 

„Naša Skupina ukázala za prvé tri kvartály 2017 viaceré správne rozhodnutia podporené dobrými výsledkami. Dlhoročné investície do TV platformy i obsahu sa premietli do vysokej preferencie našej Magio TV a vďaka nej aj v celom segmente pevných služieb. Zároveň sa nám etabluje aj nová rodina produktov inteligentnej domácnosti Smart Home, do ktorej sme v lete pridali ďalšiu sériu produktov a posilnili jej portfólio. V mobilnom segmente nám rastú výnosy, aj celková báza zákazníkov, najmä pri paušáloch Happy. A všetky dcérske firmy dosiahli medziročné rasty výnosov a prispeli k výsledkom Skupiny," uviedol Milan Vašina, generálny riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

Najlepšia konektivita a zariadenia

V roku 2017 pokračuje Telekom v rozširovaní 4G siete najmä na vidieku, no zároveň sa vo väčšom meradle zameral na posilňovanie kapacity i rýchlostí. LTE sieť dosiahla pokrytie 88,56% populácie, no množstvo staníc bolo vybudovaných aj v blízkosti ciest, železníc či dovolenkových oblastí.

Kapacita je posilnená aj cez uvedenie vyšších rýchlostí:
- LTE-A do 300 Mbps bola rozšírená do Popradu, Zvolenu, Nových Zámkov a Piešťan
- LTE-A do 225 Mbps bola uvedená v Pezinku a ďalších častí Košíc

O kvalite mobilných sietí Telekomu svedčí aj najnovší úspech pri nezávislom teste meraní od P3 Communications. Slovak Telekom získal ako prvý operátor na Slovensku päť ráz po sebe za tri roky certifikát Best in Test a vyhral obe kategórie (hlasové i dátové služby), čím potvrdil pozíciu technologického lídra. Zameranie na zákaznícku skúsenosť pri sieťach je v Telekome podporené nielen pokrytím, ale aj kvalitou, rýchlosťou a kapacitou vo všetkých regiónoch.

TOP TV platforma na trhu

Všetky tri kvartály dosahujú nadpriemerne pozitívne výsledky v oblasti pevných služieb a ťahá ich najmä segment digitálnej TV. Celý rok sa Telekom sústredil na pridávanie nového obsahu – exkluzívneho pre svoju Ťuki TV, aj uvádzaniu ďalších kanálov do rastra na IPTV i Magio Sat.

Zároveň Telekom vylepšuje možnosti mobilnej televízie Magio Go – popri aktualizácii aplikácie pridal Telekom prvé HD kanály.

Inovácie a spoločné riešenia

Oblasť pevných služieb rozšírila koncom januára nová rodina produktov, inteligentná domácnosť Smart Home. Telekom naďalej rozširuje jej portfólio, v auguste pridal šesť zariadení (záplavový senzor, radiátorová hlavica, externá kamera, inteligentný vypínač atď.) a celkovo si môže zákazník do Smart Home pripojiť až 32 druhov zariadení.

Prevádzkové ukazovatele

Oblasť pevnej siete

Počet zákazníkov digitálnej TV stúpol medziročne na 581 tisíc. Čistý prírastok za prvé tri kvartály je 43 tisíc, čo je o 179% vyšší prírastok ako za tri kvartály 2016.

Počet širokopásmových prístupov stúpol medziročne na 661 tisíc. Čistý prírastok za deväť mesiacov dosiahol 23 tisíc.

Už štvrtý kvartál po sebe navyše Slovak Telekom eviduje čistý prírastok počtu pevných liniek.

Oblasť mobilnej siete

K 30.9.2017 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 245 tisíc zákazníkov. Za prvé dva štvrťroky sa zvýšila báza o 10 tisíc zákazníkov a v treťom stúpla opäť o 10 tisíc zákazníkov.

Najmä segment paušálov dosahuje veľmi dobré výsledky. V druhom štvrťroku mal prírastok 12 tisíc zákazníkov a v treťom dokonca 18 tisíc zákazníkov. Je to výsledok výbornej ponuky akciových telefónov i celkovo vyššieho záujmu.

Pozitívnym ukazovateľom je aj mierne vyšší priemerný výnos na zákazníka (ARPU) – 12,4 eur (vlani 12,2 eur).

Hospodárske výsledky dcérskych spoločností

Všetky dcérske spoločnosti dosiahli medziročný rast výnosov.

Za prvých deväť mesiacov stúpli výnosy spoločnosti PosAm: o 5 percent na 17,21 milióna eur.

Výborné výsledky dosahuje vďaka silnému TV rastu DIGI Slovakia – o 2 percentá a za prvých deväť mesiacov dosiahla 27,37 milióna eur.

Zoznam a Zoznam Mobile majú mierny medziročný rast, ich výnosy za deväť mesiacov dosiahli 6,59 milióna eur.

Poznámky:
*Údaj 2 245 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 179 tisíc zákazníkov.
**Od prvého kvartálu 2017 sú zákazníci Easy Fix započítavaní do segmentu predplatených kariet, preto sú v medziročnom porovnaní výraznejšie rozdiely v počte zákazníkov.

pošli na vybrali.sme.sk


Najčítanejšie