Otváracie hodiny pre dôchodcov sa rušia, v obchodoch nastanú aj tieto ďalšie zmeny

Otváracie hodiny pre dôchodcov sa rušia, v obchodoch nastanú aj tieto ďalšie zmeny Ilustr. foto: FB ÚVZ

Špeciálne otváracie hodiny určené pre seniorov (od 9 do 11 hodiny) sa od 3. júna rušia. Dôchodcovia budú môcť nakupovať kedykoľvek a ostatní občania aj v dopoludňajších hodinách. Oznámil to v pondelok po zasadnutí krízového štábu premiér Igor Matovič.

Obchodníci to vítajú. „Počas 9-11 hod. sme nemali poriadne tržby. Pokiaľ bola hrozba nákazy, tak to malo zmysel, ale keďže máme už niekoľko dní 0 prírastkov, malo sa to už skôr zrušiť,“ povedal pre Televízne noviny Markízy Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu.

Od 3. júna nastávajú v obchodoch aj tieto ďalšie zmeny:

JEDEN ZÁKAZNÍK NA 10m2

Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti.
Táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.

OBCHODNÉ DOMY
• Ruší sa povinnosť odstrániť alebo ohradiť miesta na sedenie vo foyeroch

SANITÁRNY DEŇ
Sanitárny deň naďalej ostáva povinný pre maloobchodné prevádzky. Ruší sa povinný sanitárny deň pre prevádzky služieb.

Naďalej platí:

-vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
-pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
-na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
-vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
-zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Najnovšie