Kaufland sa pridal k iniciatíve OSN za dodržiavanie 10 princípov udržateľnosti

Kaufland sa pridal k iniciatíve OSN za dodržiavanie 10 princípov udržateľnosti Foto: Kaufland

Spoločnosť Kaufland sa pridala k dobrovoľnej iniciatíve Global Compact pod záštitou Organizácie Spojených národov (OSN).

Vo všetkých ôsmich krajinách, v ktorých pôsobí, sa hlási k dodržiavaniu 10 princípov udržateľnosti v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii.

Svojich obchodných partnerov na celom svete zaväzuje Kaufland k dodržiavaniu pracovných, ľudských práv a práva na život a zasadzuje sa za zlepšenie férových podmienok a vyplácanie miezd dostatočných pre život. Vďaka tomu podporuje predovšetkým poľnohospodárov v rozvojových krajinách.

Ekologicky zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi Kaufland zabezpečuje napríklad rozširovaním zodpovedného sortimentu a vyžadovaním rôznych medzinárodných certifikátov alebo pečatí výrobkov od dodávateľov, píše spoločnosť v tlačovej správe.

„Vzájomný súlad ekonomických, ekologických a sociálnych záujmov je určujúcim princípom nášho podnikania. Naším pristúpením k svetovo najväčšej a najvýznamnejšej iniciatíve Global Compact sa k tomuto záväzku ešte dôraznejšie hlásime,“ uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Príkladom záväzku zodpovedného správania voči životnému prostrediu je stratégia skupiny Schwarz na zníženie spotreby plastov REset Plastic. Jej cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20 % a nahradiť všetky obaly svojich privátnych značiek recyklovateľnými. Prostredníctvom efektívneho Compliance-Managementu zabezpečuje, že konanie zamestnancov, riadiacich pracovníkov a obchodných partnerov je v súlade s etickými a právnymi princípmi.

Iniciatíva OSN Global Compact bola založená v roku 2000. Považuje sa za najväčšiu a najvýznamnejšiu iniciatívu udržateľnosti na svete. Spája viac ako 13-tisíc spoločností z viac ako 160 krajín angažujúcich sa v zodpovednom a udržateľnom podnikaní.

Najnovšie