Rada pridelila desať rozhlasových frekvencií

Rada pridelila desať rozhlasových frekvencií IListr.foto: Rádio Rebeca

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes rozhodla o pridelení desiatich z dvanástich voľných rozhlasových frekvencií zaradených do jesenného výberového konania.

 

 

Rozhodovanie o frekvencii 88,2 MHz Žilina Rada odročila, keďže jediný uchádzač o jej pridelenie, vysielateľ RADIO ONE zatiaľ Rade nedodal všetky požadované dokumenty. Konanie vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz Trnava Rada zastavila, pretože sa o ňu uchádzali len vysielatelia, ktorým z technických dôvodov nemohla byť pridelená. Podľa stanoviska Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je prideliteľná len spoločnosti GES Slovakia , ktorá frekvenciu koordinovala.

GES Slovakia koordinovala aj frekvenciu 91,7 MHz Bratislava – Dúbravka, o ktorú mali záujem dvaja vysielatelia. Rada rozhodla o jej pridelení spoločnosti T.W. Rádio, ktorá pre vysielanie svojho Rádia 7 získala tiež frekvencie v Košiciach a Žiline. Ostatní siedmi úspešní uchádzači jesenného výberového konania získali po jednej frekvencii, medzi nimi aj spoločnosť Trnavská produkčná, ktorej Rada zároveň s frekvenciou 103,9 MHz Trnava pridelila aj licenciu na vysielanie nového lokálneho rádia TRNAVA ROKS.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov jesenného výberového konania: