Šéf SOZA sa vyjadril, za ktoré ľudové piesne sa platí a za ktoré nie

Šéf SOZA sa vyjadril, za ktoré ľudové piesne sa platí a za ktoré nie

 Anton Popovič sa dnes v diskusii na pravda.sk vrátil k problému poplatkov za ľudové pesničky, ale aj hodnoteniu SOZA za jeho predchodcu.

 

 

V decembri minulého roka sa hudobník, skladateľ a dirigent Anton Popovič stal novým šéfom Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA). Na otázku čitateľky „Prečo si SOZA osobuje právo brať peniaze za ľudovú tvorbu, na ktorú nemá žiaden nárok a nemá na nej ani žiadne zásluhy" odpovedal: „SOZA v žiadnom prípade nevymáha autorské odmeny, na ktoré autori nemajú nárok." Pri „ľudových pesničkách" je podľa neho možné presne určiť, či ide o verejné vykonanie chráneného diela, alebo nie.

„V prípade ľudových pesničiek, ktoré sa interpretujú popamäti ako kultúrne dedičstvo danej oblasti, odovzdávané z pokolenia na pokolenie, SOZA nemá právo vyberať a ani nevyberá. Tu však treba zdôrazniť, že práve pre presné určenie charakteru repertoáru je nevyhnutná spolupráca organizátorov so SOZA v zmysle zákona," povedal Popovič. Mnoho „ľudoviek" sa Podľa jeho slov stalo populárnymi vďaka tomu, že ich niekto upravil, zaranžoval.

Odporúčam aj: Riaditeľ SOZA Repčík rezignoval

Takže pred tým, ako si niekto na verejnom podujatí zanôti pesničku, mal by vedieť, či je to upravená, alebo neupravená verzia. „Ak odznie verzia upravenej, zaranžovanej piesne, podlieha úhrade autorskej odmeny, nakoľko takéto úpravy hudobného materiálu sú autorským počinom. Navyše, niektoré autorské piesne skomponované v štýle ľudovej hudby zľudoveli natoľko, že ich ľudia pokladajú za „nechránené" ľudovky," upozorňuje nový šéf SOZA.

Odporúčam aj: Repčík a jeho poplatky za stužkovú sú mimo

Licenčný odbor SOZA na základe hlásení o verejnom vykonaní daného repertoáru analyzuje, či má použité diela, autora, upravovateľa, aranžéra, alebo je nechránené. „Ak si organizátor konkrétneho podujatia splní povinnosť v zmysle zákona a nahlási vopred a včas program predmetného podujatia, bude v prípade nechráneného repertoáru možno identifikovať diela ako nechránené a tým predísť zbytočným nedorozumeniam."

V diskusii na Pravda.sk povedal aj to, že koncert SOZA musia nahlásiť aj organizátori takého koncertu, kde vystúpia umelci, ktorí nepatria pod SOZA, nemajú žiadnu zmluvu so SOZA a hrajú len vlastnú tvorbu. „Obecne je vašou zákonnou povinnosťou pred uskutočnením verejného predvedenia nahlásiť SOZA repertoár, v prípade, ak sa ukáže, že autori daných diel nie sú organizáciou SOZA zastupovaní, tak SOZA nebude autorskú odmenu faktúrovať," povedal Popovič.

V diskusii sa zastal aj svojho predchodcu. „Na základe sociálnej demagógie, rozširovanej v médiách, došlo k spoločenskému nedorozumeniu – nepochopeniu problematiky ochrany duševného vlastníctva, ktoré má v európskom a svetovom kontexte legitímnu a rešpektovanú pozíciu," odpovedal Popovič na otázku, či nemá pocit, že SOZA skĺzla na úroveň výpalníckych firiem.